Objavljeno: 06.12.2018

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Putovanje dece avionom je regulisano strogim pravilima, naročito ukoliko je reč deci koja putuju sama, bez staratelja. Deca u avionu su pod posebnom pažnjom osoblja i pograničnih službenika zbog prevencije trgovine nad decom ili krađe deteta od strane jednog roditelja. U zavisnosti od uzrasta deteta sa kojim putujete, ili koje samo putuje, na snazi su različita pravila koja obavezuju njihove staratelje.

Beba u avionu - propisi, smeštaj, uslovi

Bebe su deca starosti do dve godine, koja u avionu mogu da se nađu isključivo u pratnji roditelja ili staratelja. Roditelji sa bebama imaju prednost prilikom ukrcavanja u avion. Putovanje avionom sa malom bebom podrazumeva dva načina da se dete smesti: da let provede u naručju roditelja ili da ima svoje posebno sedište.

Beba u naručju

Kada se roditelj odluči da drži dete u naručju tokom leta, cena karte za bebu u tom slučaju iznosi 10% od standardne cene karte. Za bebe se ne plaća avio taksa, već samo obavezno putno osiguranje. Majke za bebe dobijaju posebne platnene korpe za lakše i komotnije držanje deteta u krilu. Platnene korpe (baby cot) su potpuno besplatne, ali je prilikom rezervacije karata neophodno naglasiti da vam je ovaj dodatak potreban, nakon čega će avio-kompanije potvrditi vaš zahtev.

Neke avio-kompanije imaju i posebna sedišta namenjena majkama sa decom. Ova sedišta su obično odvojena od ostalih paravanom i nalaze se u prvom redu ekonomske klase. Majke dobijaju sedište, dok se bebe smeštaju u posebne kolevke.

[link][/link]

Sedište za bebu

Prilikom rezervacije avio karata, majke se mogu odlučiti i na posebno sedište za bebu koje se nalazi odmah pored njhovog. U tom slučaju, karta za bebu se plaća kao i standardna karta za decu sa dečijim popustom, uz naplatu svih neophodnih taksi. S obzirom na to da je dozvoljeno držati samo jedno dete u naručju tokom leta, roditelj ili staratelj sa dvoje dece je u obavezi da rezerviše posebno sedište za jedno dete, dok drugo može da drži u naručju.

Beba se uvek smešta na sedište pored prozora, ukoliko ima svoje zasebno mesto, dok se na sedištu pored nje nalazi njen roditelj. Dete mora biti postavljeno na sedište u odgovarajućoj korpi sa adekvatnom zaštitom, kako bi se osigurala njegova bezbednost tokom leta. U avion se mogu uneti automobilska sedišta za bebu ukoliko su u skladu sa propisima avio-kompanije, što je potrebno proveriti pre polaska na put.

Nepraćena deca u avionu

Termin nepraćena deca (unaccompanied minors) u rečniku avio-kompanija podrazumeva decu starosti između 5 i 12 godina koja samostalno putuju avionom, bez pratnje roditelja ili staratelja, a kojima se mora obezbediti službena pratnja avio-kompanije. Pet godina je ujedno i granica ispod koje dete mora da ima roditeljsku/starateljsku pratnju prilikom putovanja, dok je ta granica za interkontinentalne letove 7 godina.

Putovanje deteta avionom bez staratelja mora da odobri avio-kompanija, koja ima tačno propisan broj mesta za nepraćenu decu na jednom letu. Ova deca moraju imati saglasnost roditelja za samostalno putovanje, kao i svu neophodnu dokumentaciju koja bi im trebala i u slučaju da putuju sa roditeljima.

Status nepraćenog deteta podrazumeva posebnu pratnju osoblja, koje pomaže detetu pri ukrcavanju u avion i tokom leta. Od roditelja ili staratelja se očekuje da pre leta dostave avio-kompaniji svu dokumentaciju koja potvrđuje da je dete sposobno da putuje avionom samostalno, kao i podatke o osobama koje će dovesti na polazni, odnosno sačekati dete na krajnjem aerodromu.

Karte za decu koja putuju sama je neophodno rezervisati nešto ranije u odnosu na druge, prvenstveno zbog toga što je neophodno dobiti saglasnost avio-kompanije koja mora da obezbedi posebnu pratnju za vaše dete, koja važi od momenta ulaska deteta u tranzitnu zonu do prepuštanja deteta osobi koja ga čeka na dolaznom aerodromu.

Nepraćena deca putuju bez prava na dečiji popust, što znači da plaćaju punu cenu avio karte, uz doplatu po osnovi statusa nepraćenog deteta koja varira od kompanije do kompanije, a uglavnom iznosi oko 30 evra. Stariji maloletnici od 12 do 18 godina mogu putovati sami uz saglasnost roditelja, bez službene pratnje.

Deca razvedenih roditelja i deca sa jednim živim starateljem

Nepraćena deca razvedenih roditelja moraju da imaju saglasnost roditelja koji je zakonski staratelj, a uz to i pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja koja mora biti overena u opštini ili u sudu. U slučaju da je drugi roditelj odsutan ili nedostupan, ovaj dokument je moguće dobiti u nadležnom Centru za socijalni rad. Deca koja imaju jednog živog staratelja, pored njegove saglasnosti moraju da imaju i kopiju izvoda iz knjige umrlih za drugog staratelja.

Kako biste se na vreme informisali o neophodnim procedurama i izbegli neprijatna iznenađenja, uvek se pre putovanja možete konsultovati sa avio-kompanijama koje će vam dati precizne informacije o putovanju u ovakvim okolnostima.