NIJE AKTIVNO NOVO

Advent u Budimpešti 2024

Božićna magija

Advent u Budimpešti se smatra jednim od najlepših Božićnih sajmova na otvorenom koji privlači stotine hiljada posetilaca svake godine. Glavno dešavanje je na Trgu Vorosmarty gde svi posetioci mogu da uživaju u prazničnoj atmosferi sa mnoštvom dizajnera, zanatlija, narodnih umetnika i gde ćete moći da probate lokalne specijalitete.

TOP ponuda
Top za parove
Cena važi još:
0
0
dana
0
0
sat
0
0
min
0
0
sek
notification-bell

Plaćanje po jedinstvenoj ceni po osobi - SVE uključeno u cenu (prevoz). Cene su bez dodatnih troškova sa plaćanjem po srednjem kursu NBS.

bookmark

Plaća se u celosti.

thumbs-up

Online rezervacije i prijave su besplatne. 

heart

Najlepši novogodišnji sajam.

Budimpešta advent cena

Advent u Budimpešti 2024 hoteli

Cene su po osobi*
Tip sobe/usluge 16.12. - 17.12.
samo prevoz samo prevoz 29€

Kontaktirajte nas

011 7450 444 / centrala Dostupni smo i na Viber i  WhatsApp
Balkanska 27, Beograd Pon-Pet 10-19h, Sub 10-16h
Još osoba gleda ovo putovanje

Opis destinacije

Aranžman

Program putovanja

Prijave, plaćanja i napomene

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte počinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum  je od 106. do kraja 4. veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgrađen grad Contra Aquincum( ili Trans Aquncum). Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u 16. veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vodjstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u 18. i 19. veku, i inicirao izraziti rast grada u 19. veku.

Obuhvata
 • Prevoz turističkim autobusima (TV, DVD, audio oprema, A/C) na relacijama prema programu
 • Usluge pratioca/vodiča grupe tokom trajanja aranžmana
 •  Organizaciju putovanja u celini
Ne obuhvata
 • Individualne troškove putnika
 • Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume od 15.000 evra – ukupno 5 evra – plaćanje u agenciji
 • Fakultativni izlet “Krstarenje Dunavom” 
   

1. dan / BEOGRAD – Srbija – Mađarska – BUDIMPEŠTA – KRSTARENJE DUNAVOM (fakultativno):

Sastanak grupe u Beogradu oko ponoći. Sledi noćna vožnja preko Srbije i Mađarske uz usputna stajanja radi osveženja i regulisanja graničnih formalnosti. Po dolasku u Budimpeštu sledi panoramski obilazak grada: Budimski dvorac (Kraljevska palata), Riblja kula, Citadela, Parlament Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, crkva Matije Korvina... Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom. U poslepodnevnim satima mogućnost fakultativnog izleta – Krstarenje Dunavom. Najupečatljiviji utisak koji nose naši putnici je noćno krstarenje Dunavom. Ukoliko vam se ukaže mogućnost da vidite grad iz ove perspektive, nikako ne propuštajte ovu priliku. U večernjim satima (oko 21 sat) polazak za Srbiju…

2. dan / Srbija – BEOGRAD:

Noćna vožnja sa pauzama radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. KRAJ PROGRAMA.

NAČIN PLAĆANJA:

 • Uplata u celosti prilikom prijave

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE (NBS) NA DAN UPLATE.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 2 dana pre početka putovanja.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 3 dana pre početka putovanja.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • FG TRAVEL GROUP DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.


Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije ,,FG TRAVEL GROUP  DOO” .

Mislimo da bi Vam se dopalo