Objavljeno: 06.12.2018

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Ukoliko se odlučite na put avionom, morate biti svesni mogućih promena planova kada je putovanje avionom u pitanju. Neretko se dešava da avioni i letovi kasne, a ponekad može doći i do uskraćenog ukrcavanja usled postojanja brojnih razloga.

Naime, svi putnici koji imaju avionsku kartu, bilo da je ona papirna koje sve manje ima u upotrebi, bilo da je elektronska, imaju pravo da se ukrcaju u avion kako bi došli do željene destinacije.

Ukrcavanje predstavlja poslednju proceduru na aerodromu koju svi putnici moraju da prođu pre samog poletanja. Kako je ova procedura veoma važna, strogo je regulisana međunarodnim pravilima i propisima.

Postoji nekoliko situacija kada pojedinim putnicima može biti uskraćeno ukrcavanje. Nekada su razlozi opravdani, a ponekad do nemogućnosti ukrcavanja dolazi usled prekomernog broja putnika.

Ako postoje neki zdravstveni i administrativni razlozi, ili bezbednosni i sigurnosni razlozi, uskraćeno ukrcavanje je opravdano. Svaki putnik koji je kupio svoju avio kartu ima podjednaka prava na nadoknadu štete ukoliko se nađe u ovakvoj situaciji.

U daljem tekstu ćete imati prilike da pročitate iz kojih razloga se može desiti da se uskrati ukrcavanje i koja su to prava koja svaki putnik ima.

Uskraćeno ukrcavanje iz zdravstvenih razloga

Ako je službenicima aviokompanije sumnjivo zdravstveno stanje putnika, imaju puno pravo, a ujedno i obavezu da osobi koja se ukrcava uskrate mogućnost ukrcavanja i upute ga na dodatni pregled kod aerodromskog lekara. Ukoliko neko od službenika proceni na osnovu fizičkog izgleda i držanja tela da putnik ima zdravstvene tegobe, osoba se mora ukloniti iz reda za ukrcavanje u avion.

Putnici koji imaju simptome zaraznih bolesti, moraju biti izolovani u karantin i zadržani na aerodromu dok se ne ustanovi uzrok bolesti. Ono što službenicima aviokompanija može biti pokazatelj da nešto nije u redu sa zdravljem putnika je kašalj, kijanje, prekomerno znojenje, gušenje, crvenilo, drhtavica, češenje.

Svi službenici, od službenika na šalterima za registraciju, preko carinske i pasoške kontrole, do službenika u gejtovima i kabinskog osoblja, obavljaju vizuelnu kontrolu putnika i imaju potpuno pravo da udalje i momentalno uskrate ukrcavanje onima koji pokazuju određene simptome neke bolesti.

[link][/link]

Uskraćeno ukrcavanje iz bezbednosnih razloga

Još jedan slučaj kada su opravdani razlozi za uskraćeno ukrcavanje je situacija kada osoba koja želi da se ukrca u avion poseduje kod sebe neku vrstu oružja. U tom slučaju, taj putnik mora biti udaljen i ispitan. Naime, ovakva situacije se rešava na prvoj kontroli koju putnici prolaze prilikom same prijave leta.

Takođe, ako se putnik ponaša nasilno, preti ili se svađa, službenici imaju pravo da im uskrate ukrcavanje i uključe policiju aerodroma u ceo postupak ispitivanja.

Uskraćeno ukrcavanje iz administrativnih razloga

Prilikom čekiranja, putnik koji nema važeću putnu dokumentaciju može biti udaljen sa aerodroma. Neregularna viza ukoliko je neophodna za put u određenu državu, nevažeći pasoš ili lična karta ili neki drugi razlog za narušavanje emigracionih i imigracionih pravila i propisa, može biti dovoljan razloga za uskraćeno ukrcavanje.

Prekomerni broj putnika - uskraćeno ukrcavanje

Ako se desi da na letu ima više registrovanih putnika nego što u avionu ima mesta dolazi do takozvanog overbooking-a, to jest prekomernog broja putnika. Naime, sve aviokompanije prilikom puštanja avio karata u prodaju u obzir uzimaju faktor rizika da se neki putnici neće uopšte pojaviti na letu.

Na svakom letu postoji određen broj putnika koji poseduje važeću avionsku kartu, ali se ne pojavi na čekiranju. Takva vrsta putnika predstavlja finansijski rizik za aviokompaniju. Da su otkazali svoje karte ili prosto promenili rezervaciju, aviokompanija bi imala mogućnost da proda njihove karte nekom drugom putniku.

Ne samo da je aviokompanija na finansijskom gubitku, već cela situacija može iskomplikovati proceduru sa tehničke strane. Kako se avioni pune kerozinom pre samog leta na osnovu određene težine, svaka promena težine izaziva probleme u potrošnji kerozina. S obzirom na to da svaki avion sleće sa praznim rezervoarom za gorivo, svaki višak bi se nepotrebno rasipao i na taj način štetio životnoj sredini.

Ono što aviokompanije rade je prodaja većeg broja karata nego što avion ima mesta kako ne bi bile na finansijskom gubitku i kako se ne bi našle u situaciji da se u avionu nalaze prazna mesta. Broj karata se određuje pod pretpostavkom koliko putnika se neće pojaviti na letu. Međutim, ako se desi da na letu nema mnogo putnika koji se nisu čekirali, može doći do toga da se određenim putnicima uskrati ukrcavanje.

Ukrcavanje se uskraćuje onima koji to dobrovoljne prihvate pod određenim uslovima ili određenim putnicima protiv njihove volje.

Ono u čemu se razlikuju prava dobrovoljca koji je odustao od leta usled prekomernog broja putnika i onog putnika kojem je uskraćeno ukrcavanje protiv njegove volje je u tome što dobrovoljci nemaju prava na nadoknadu štete, već mogućnost da traže neke beneficije ukoliko menjaju vreme leta ili se preusmeravaju na alternativni let.

Putnici kojima nije dozvoljeno ukrcavanje u avion protiv njihove volje imaju ista prava kao da je došlo do otkazivanja leta. Uglavnom to budu ljudi koji su se poslednji čekirali.

Kada planirate putovanje u inostranstvo avionom, mislite o potrebnoj dokumentaciji i ne putujte bolesni. Ponekad se desi da su gužve velike, ako je recimo period praznika ili letnjih odmora, te na vreme dođite na aerodrom, savetuje bat dva sata pre samog leta, kako ne biste rizikovali i našli se u situaciji da odlažete svoje planove.