Objavljeno: 29.01.2019 Ažurirano: 26.12.2023

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Putovanja u strane države podrazumevaju i obavezne putne dokumente koje treba da nosimo sa sobom. Jedan od njih je putna viza. Putne vize nam za putovanje u neke države trebaju, a za neke ne, a turističke agencije uglavnom naglase kako je za određen aranžman neophodno izvaditi i putnu vizu, ali malo ljudi zna šta ona zapravo predstavlja i od kada se koristi. U nastavku teksta saznaćete više o tome šta je putna viza i zašto je neophodna za neka putovanja.

Viza - dozvola za ulazak, boravak i izlazak iz strane države

Sam naziv “viza” potiče od latinskog charta visa - viđen papir. Viza se koristi kao vid autorizacije koje države daju strancima i na taj način im dozvoljavaju da uđu, borave ili izađu sa njihove teritorije, odnosno države. Do I Svetskog rata, na području Evrope, vize nisu bile potrebne, ali su se nakon njegovog zavšetka uvele. Vize obično uključuju i vremenske granice koje se odnose na vreme ostajanja stranca u određenoj državi.

Postoji više vrsta viza: putna, tranzitna, službena, diplomatska i grupna viza. Postoje i posebne vize kao što su imigraciona i radna, ali se one odnose na duži boravak i na boravak koji nije turistički.

Putna viza i zašto je potrebna

Glavni razlog zašto države imaju politiku viza je da bi sprečile ilegalnu imigraciju, kao i da bi obezbedile neophodne bezbednosne mere. Upravo to je i razlog što se putne vize najčešće i važe u određenom periodu - na taj način sprečavaju ilegalne migracije, preseljenja i slične radnje.

Rigoroznije mere za države sa nižim standardom

Obično nacije imaju rigorozne vizne restrikcije kada se radi o siromašnim državama, kao i onim koje su politički nestabilne i nedemokratske. Ovo je zbog toga što građani ovakvih zemalja obično polaze u one bogatije, sa boljim standardnom kako bi se preselili ili radili. Imigracione i radne putne vize zbog toga se i izdaju i obezbeđuju ljudima iz država sa nižim standardom priliku da se presele ili rade u inostrastvu. Kada se ovakve putne vize izdaju - to postaje potpuno legalno, ali bez njih to nije slučaj.

Image
Vizni pečat

Princip reciprociteta

Kao što znamo, određene države od putnika koji imaju pasoš različitih država, odnosno njeni su građani, traže, a od nekih ne traže da imaju vizu. Jedan od razloga može biti i politika reciprociteta koja se često koristi kada su u pitanju vizne politike. Ovakva politika funkcioniše po principu “ako država A traži građanima države B da imaju vizu, onda će i država B tražiti građanima države A vizu” i obrnuto.  

Ovo se važi i kada je u pitanju naplata same vize. Naime, putna viza se naplaćuje, a kolika je cena zavisi upravo od politike države. Recipročne mere se i ovde koriste često: “ako država A naplaćuje vizu građanima države B 60e, i država B će građanima države A isto naplaćivati”.

Putne vize i izuzeci od pravila

Kao što smo naveli, za neke države viza nam nije potrebna. Ovo je zato što postoje izuzeci od pravila obavezne vize. Takva je, na primer, Šengenska zona u okviru koje vize nisu potrebne, ali ipak države za sebe zadržavaju pravo da ovo u određenim slučajevima promene, te uvedu vizne režime.

Slični sporazumi i bezvizne zone postoje i na drugim kontinentima - u Americi, Africi, Aziji…

Šengenska zona

Šengenska zona je evropsko područje koje čini preko 25 zemalja koje su sporazumom ukinule pasoše i druge vrste graničnih kontrola, kao i potrebu za vizom. Ovo znači da unutar same zone postoji slobodno kretanje bez granica, a samim tim i bez pasoša i viza.

Ova zona naziv je dobila po Šengenskom sporazumu, a njoj pripadaju uglavnom zemlje članice Evropske Unije (sa izuzecima kao što su Velika Britanija i Irska). Republika Srbija nije deo Šengen zone, ali su joj, kao zemlji koja se nalazi u procesu pregovora sa EU učinjeni neki ustupci.

Ovo se odnosi na putnu vizu koja građanima Srbije nije potrebna da bi se kretali unutar Šengen zone. Putnu vizu ne treba mešati sa ostalim vizama, pa su građanima naše zemlje ipak i dalje neophodne vize za duže ostanke, rad u Šengen zoni i slične procese. Takođe, građanima naše zemlje je i dalje potreban pasoš kako bi ušli u samu zonu Šengena.

S migrantskom krizom vratile su se i pooštrene mere nekih država kada se radi o politici viza, pa su tako neke države opet uvele granice unutar same Šengen zone, ali i sličnih zona koje postoje u celom svetu.

Svakako, putne vize za zemlje drugih kontinenata su nam uglavnom potrebne, pa se pred putovanje obavezno raspitajte o viznoj politici države u koju putujete i izvadite vizu na vreme! Srećan put!