Objavljeno: 06.12.2018

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Do željene destinacije je moguće stići avionom na dva načina: direktnim i transfernim letom. Transferni letovi podrazumevaju više letova i presedanja na transfernim aerodromima u toku putovanja, prilikom čega se može desiti gubitak konekcije, odnosno propuštanje nekog od povezanih letova. Kada putnik ima izdatu jednu avio kartu za celokupno putovanje i sve povezane letove, u tom slučaju avio-kompanija snosi odgovornost za gubljenje konekcije.

Gubljenje konekcije usled kašnjenja prvog leta

Ukoliko prvi let kojim putnik dolazi na transferni aerodrom kasni, postoji mogućnost da ga naredni let sačeka, ali to nije obavezna praksa. U ovim situacijama se konsultuju službenici avio-kompanije i posada na drugom letu. Ukoliko prvi let ima razumno kašnjenje, a drugi ima mogućnost da odloži polazak i sačeka putnika, avion neće poleteti dok zakasneli putnik ne stigne.

Ipak, čekanje nije uvek moguće jer ono često može narušiti kompletan red letenja i tako izazvati veće probleme. U toj situaciji, putnik propušta svoj let i vrši rerutiranje u dogovoru sa avio-kompanijom, koja je dužna da mu pored efikasnog rerutiranja obezbedi i hranu i piće srazmerno dužini čekanja narednog leta. Ukoliko je prvi naredni let zakazan za naredni dan, putniku se obezbeđuje hotelski smeštaj sa najmanje tri zvezdice i transfer od, i do aerodroma.

[link][/link]

Minimum connecting time

Minimum connecting time postoji kako bi omogućio efikasnu konekciju. Podrazumeva minimalni vremenski razmak između letova koji je neophodan da transferni putnik obavi sve formalnosti na transfernom aerodromu i ukrca se na sledeći let. Avio-kompanije prilikom pravljenja rezervacija kombinuju samo one letove koji zadovoljavaju minimum connecting time, dok letove sa nepovoljnom konekcijom sistem ne razmatra.

Minimum connecting time određuju sami aerodromi u skladu sa veličinom aerodroma i organizacijom na njemu, a avio-kompanije su dužne da tako određeno minimalno vreme poštuju.

Kada avio-kompanija ne snosi odgovornost za gubljenje konekcije?

Putnik sam snosi troškove gubljenja konekcije ukoliko je let bio tačan, a putnik ga je propustio zbog gužve na pasoškoj kontroli. Avio-kompanije smatraju da ne treba da snose troškove za kašnjenje za koje nisu odgovorne. Odgovornost nije na avio-kompanijama i onda kada putnik ima više izdatih karata za povezane letove, a ne jednu koja važi za celokupno putovanje.

Osim minimalnog vremena za obavljanje procedura na transfernim aerodromima, potrebno je voditi računa i o ukrcavanju na prvi let. Poželjno je doći na aerodrom barem dva sata pre leta, kako biste ispoštovali sve neophodne procedure bez žurbe i osigurali prijatan početak svog putovanja.