Objavljeno: 29.08.2018 Ažurirano: 19.01.2024

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Kada je u pitanju specijalni prtljag u avionu, reč je o prtljagu koji značajno odstupa u dimenzijama, obliku i svojstvima u poređenju sa standardnim koferima. U specijalni prtljag generalno spada sportska i muzička oprema, kolica za bebe, psi vodiči, invalidska kolica, kao i prtljag koji se ne može svrtstati u posebnu kategoriju, zbog čega se karakteriše kao roba.

Ako vas zanima koji se tačno prtljag karakteriše kao specijalni, u nastavku teksta možete pročitati sve  tome, kao i pravila vezana za način transporta ovakvog prtljaga.

Sportska oprema

Kada je reč o transportu sportske opreme,  ona se može prevoziti i u okviru besplatnog prtljažnog limita, kada se primenjuju pravila za višak prtljaga. Ovakav način prevoza specijalnog prtljaga je donekle lakši kod avio prevoznika koji primenjuju težinski koncept, odnosno, ne stavljaju ograničenja na broj kofera, već na težinu. Sportska oprema se inače meri i razvrstava u tri kategorije, odnosno malu, srednju i veliku, pa evo šta se podrazumeva pod svakom od njih.

Mala sportska oprema

Mala sportska oprema je teška do 15 kg i velika do 140 cm, a generalno se pod tom veličinom podrazumeva oprema za skijanje i golf, kao i za skijanje na vodi, a i generalno je najjednostavnija za transport. Pojedine avio kompanije koje imaju redovne linije ka određenim skijaškim centrima, mogu omogućiti besplatan prevoz ove opreme, što je najviše slučaj sa kompanijama koje lete ka Alpima.

Srednja sportska oprema

U srednju sportsku opremu spadaju bicikli, ronilačak i surf oprema, kao i sportsko koplje. Ova oprema mora imati težinu između 15 i 32 kg, kao i maksimalne dimenzije između 1.41 i 2 m. Ova oprema srednje veličine mora biti propisno zapakovana, što se najviše odnosi na bicikle za koje postoje specijalni boksovi dimenzija 177 x 23 x 102 cm.

Ovi boksovi su teški do 3.5 kg, i možete ih zahtevati od samog avio prevoznika, putem zahteva, odnosno rezervacije, pri čemu se korišćenje ovih boksova posebno naplaćuje, prema cenovniku avio kompanije, što može da bude od 20 eura pa naviše.

Velika sportska oprema

Pod velikom sportskom opremom podrazumevaju se rekviziti kao što su kajak, kanu i oprema za jedrenje, pri čemu moraju biti teški između 32 i 50 kg, što je i najveća dozvoljena težina, a dok je ograničenje za visinu od 200 do 277 cm.

Ono što je problematično kod velike sportske opreme jeste što pojedine avio kompanije nemaju mogućnost prevoza ovog tipa opreme, što je naročito slučaj za kajake i kanue koji se u retko kojoj kompaniji uopšte mogu predati kao prtljag. U većini slučajeva ova vrsta opreme se mora prijaviti kao roba, odnosno kargo, i samim tim se transportovati u skladu sa pravilima za kargo saobraćaj.

Image
Štapovi za golf

 

Generalno se za prevoz velike sportske opreme ne može primeniti nijedan postojeći prtljažni koncept, budući da ovakva oprema prevazilazi sve propisane limite, zbog čega ju je potrebno posebno najaviti avio prevozniku, sačekati odobrenje i potom dodatno platiti njen prevoz u skladu sa pravilima avio kompanije o kojoj je reč.

Posebna pravila kad je reč o sportskoj opremi

 • Ronilačka oprema se može sastojati iz odela, prsluka, čarapa, maske , cipela, peraja, noža i regulatora. Ronilačke lampe moraju biti transportovane posebno kao ručni prtljag, pri čemu baterija i sijalica moraju biti izvađeni iz njih. Kada je u pitanju boca za kiseonik, ona mora biti prazna, a ventil na njoj otvoren i skinut.
 • Sportsko oružje i municija se ne može prevoziti kao deo ručnog prtljaga, već se mora ispoštovati niz posebnih i veoma strogih pravila. Može se prevoziti jedino kao registrovani prtljag, uz poštovanje težinksog koncepta. Takođe, ovakva vrsta prtljaga se mora posebno naglasiti kroz rezervaciju i za nju je potrebna saglasnost avio kompanije.

Putnik takođe mora posedovati sledeću dokumentaciju za ovu vrstu prtljaga:

 •  
  • dozvolu za nošenje oružja
  • izvoznu dozvolu zemlje iz koje putuje i uvoznu dozvolu zemlje u koju putuje
  • specijalne carinske dozvole zemlje u koju unosi oružje

Kada je u pitanju prevoz sportskog oružja i municije za početak se obavezno raspitajte kod avio kompanije kojom ćete putovati, kao i kod policijskih službi sve o pribavljanju potrebne dokumentacije, jer uslovi prevoza i dokumentacije potrebne za taj prevoz zavisi od svake zemlje i svake avio kompanije ponaosob.

Muzički instrumenti

Muzički instrumenti se mogu prevoziti na više načina, pri čemu se, ako je instrument zapakovan u tvrdu kutiju, može penositi kao registrovan prtljag i bilo koji drugi prtljag u skladu sa težinskim. Mogu se prenositi kao deo ručnog prtljaga ukoliko je reč o manjim muzičkim instrumentima, koji mogu stati u kasetu iznad sedišta.  


 

Instrumenti čija dužina premašuje 100 cm se mogu transportovati isključivo kaojedan komad prtljaga, dok se za instrumente duže od 203 cm i teže od 32 kg mora tražiti saglasnost avio kompanije. U slučaju da neki veći instrument želite da prenesete u putničkoj kabini, onda morate rezervisati dodatno sedište, koje se plaća po ceni karte za odraslu osobu, a rezervacija se može napraviti ili preko turističke agnecije, bilo direktno preko predstavništva.

Ukoliko su instrumenti veći do 140 cm i teži od 46 kg, u tom slučaju se moraju transportovati kao kargo, za šta važe posebni uslovi. Za sve muzičke instrumente važi da moraju biti spakovani u sigurne tvrde pakete, jer avio kompanije ne odgovaraju za potencijalna oštećenja nastala zbog lošeg pakovanja.

Ostali prtljag okarakterisan kao specijalni

 • Kolica za bebe mogu biti transportovana kao standardni, registrovani prtljag, a mogu biti prenesena i kao ručni prtljag.
 • Invalidska kolica - putnici koji koriste invalidska kolica i štake mogu ih poneti sa sobom, s tim što se one smeštaju u avionski prtljažnik, i moraju se predati pre ukrcavanja u avion.
 • Psi vodiči, ili terapeutski psi, mogu pratiti slepe ili gluve osobe, ili bilo kakve osobe sa posebnim potrebama, pri čemu psi mogu biti u kabini sa putnicima, a generalno kućni ljubimci se prevoze u posebnim transporterima, u prtljažniku aviona, ili u kabini, u zavisnosti od pravilnika kompanije kojom putujete.
Image


 

Povedite računa za slučaj ako i kada presedate, budući da se može desiti da vam nešto od dozvola po pitanju prtljaga istekne, što nikako ne biste voleli da vas zadesi, zbog čega je poželjno da dodatne boksove ili kutije zahtevate odmah prilikom check-in-a, jer ćete svakako morati dodatno da platite sve prateće takse, kao i da ispoštujete uslove. Takođe, ne zaboravite da na cenu i uslove transporta bilo koje vrste specijalnog prtljaga udela ima i avionska klasa za koju ste se odlučili kada ste kupili kartu.