Objavljeno: 06.12.2018 Ažurirano: 26.12.2023

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Međunarodno zdravstveno osiguranje ulazi u sastav putne dokumentacije bez koje zemlja ne bi trebalo da se napušta. Ovo osiguranje nije neophodno u svim slučajevima, ali može da bude od pomoći putniku u slučaju nepredviđenih i hitnih situacija, u kojima zdravstveno osiguranje koje imamo kao građani Srbije nije od koristi.

Čemu služi putno zdravstveno osiguranje?

Polisa putnog osiguranja predstavlja putnikovu zdravstvenu knjižicu na putovanju, i garantuje mu efikasnu zaštitu i pokrivanje troškova u slučaju nepredviđenih, neprijatnih okolnosti.

Međunarodno zdravstveno osiguranje cene i paketi

Kada je u pitanju međunarodno zdravstveno osiguranje cena je zanemarljiva u odnosu na pomoć koju vam može ukazati u inostranstvu ako dođe do takve potrebe. Najčešća cena osiguranja za putnike iz Srbije koji putuju u zemlje Evrope, Severne Afrike ili Bliskog Istoka iznosi oko 1 evro po danu boravka.

Kriterijumi na osnovu koji se formira cena osiguranja uključuju starost osiguranika, dužinu putovanja, visinu ugovorene sume osiguranja, svrhu putovanja i mogućnost proširenja osiguranja na sportske rizike. To znači da će osiguranje, zbog povećanog stepena rizika, biti skuplje za putnike koji putuju na desetodnevno skijanje, nego u trodnevnu posetu evropskom gradu u kome planiraju obilazak galerija i muzeja.

Osiguravajuće kuće imaju u ponudi različite pakete osiguranja, a na putniku je samo da blagovremeno obezbedi svoj paket kako bi se zaštitio od neprijatnosti u inostranstvu. Prilikom uplate ovog osiguranja, putnici se mogu odlučiti za individualno, grupno ili porodično osiguranje. Bez obzira na vrstu i razlike u paketima, glavne stavke koje su pokrivene svakim od njih uključuju:

  • Troškove lečenja (preglede u ambulantama, neophodne lekove, troškove propisanih medicinskih pomagala, rendgen, bolničko lečenje, stomatološke usluge, operacije)
  • Medicinsku evakuaciju i repatrijaciju (transport do medicinskih ustanova ili najbližeg lekara, povratak u zemlju prebivališta)
  • Medicinsku asistenciju (pomoć pri pronalaženju lekara, bolnice, i svih stvari neophodnih za što brži oporavak i prekid neprijatne situacije)

[link][/link]

Šta ne pokriva međunarodno zdravstveno osiguranje?

Paketi osiguranja pokrivaju troškove nastale usled nesrećnih okolnosti čiji je nastanak bio van putnikovog uticaja i volje. To znači da osiguranje neće važiti za medicinke usluge koje su unapred dogovorene, kao ni za lečenje hroničnih bolesti koje su se razvile pre putovanja. Osiguranje neće važiti u slučajevima kada je do nesreće došlo zbog bezobzirnosti klijenta, koji je, na primer, izazvao neku nesrećnu okolnost pod uticajem alkohola ili narkotika.

Takođe, neke osiguravajuće kuće imaju posebne pakete zaštite za trudnice i decu mlađu od 6 meseci, koja inače nisu zaštićena regularnim paketima koji su u ponudi. Važno je biti dobro informisan o tome za koga paket osiguranja (ne)važi i u kojim konkretnim situacijama.

Ko može biti osiguranik i kada se osigurati?

Starosna granica za pružanje međunarodnog zdravstvenog osiguranja zavisi od poslovne politike osiguravajućih kuća, iako najzastupljeniji starosni okvir obuhvata sva lica starosti između 6 meseci i 85 godina života. O detaljnim uslovima se treba raspitati na licu mesta u odabranoj osiguravajućoj kući. Preporučljivo je da se uporedi ponuda različitih osiguravajućih kuća, i na osnovu toga da se izabere ona koja nudi optimalno osiguranje za vas i vaše bližnje.

Ugovor o osiguranju u nekim osiguravajućim kućama stupa na snagu tek nekoliko dana od dana potpisivanja ugovora, pa je iz tog razloga poželjno da se za osiguranje pobrinete barem 7 dana pre putovanja.

Kako aktivirati međunarodno zdravstveno osiguranje?

Savesni putnici redovno uplaćuju zdravstveno osiguranje, uz pretpostavku da je ovaj postupak samo preventivna mera, te da će putovanje proći u najboljem redu kako se to uvek i planira. Ipak, neprijatnosti se dešavaju, a kada nastupe i naprave problem, putnici često ne znaju kako da odreaguju. Prva stvar koju je neophodno uraditi kada se desi neželjena situacija je aktivacija polise osiguranja.

Aktiviranje polise se vrši pozivom call centra osiguravajuće kuće, čiji je broj telefona istaknut na poleđini polise. Centar za pomoć je dostupan klijentima 24 sata dnevno, pa aktivaciju polise možete izvršiti u bilo koje doba dana. Kada stupite u kontakt sa operaterima, dobićete sve potrebne instrukcije koje bi trebalo da ispoštujete kako biste iskoristili sve pogodnosti međunarodnog putnog osiguranja.

Kada je međunarodno zdravstveno osiguranje neophodno?

Posedovanje međunarodnog zdravstvenog osiguranja je neophodan uslov za dobijanje vize. Međutim, imigracioni službenici imaju pravo da pored ostalih dokumenata zatraže ovo osiguranje na uvid, bez obzira na to gde putujete, kao i da spreče ulazak u zemlju svih onih putnika koji ga nemaju. Prema tome, iako po važnosti za ulazak u zemlju ne može da se izjednači sa pasošem, nedostatak ovog dokumenta može izazvati neprijatnosti i prekinuti vaše putovanje.

U prilog međunarodnom zdravstvenom osiguranju ide i činjenica da su medicinske usluge u svetu izuzetno skupe, i putnici često nisu u mogućnosti da sami pokriju troškove lečenja. Zbog toga se preporučuje da nekoliko dana pre putovanja odvojite malo vremena kako biste uplatili osiguranje i bili sigurni da na putovanju neće biti neprijatnih iznenađenja.