Objavljeno: 15.03.2019 Ažurirano: 26.12.2023

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Svako putovanje van granica zemlje zahteva poštovanje određenih pravila i propisa, kojih se svi moraju pridržavati, bilo da su odrasli ili deca. Pored adekvatnih i validnih putnih isprava, svaki let avionom podrazumeva i mnoštvo propisa vezanih za unošenje stvari u avion, pravila ponašanja u letelici, a naravno važno je i voditi računa o tome kada dođe do toga da maloletna deca moraju sama da putuju.

U praksi je najčešći slučaj da maloletno dete, odnosno osoba koja još nije navršila 18 godina, putuje van granica zemlje sa svoja oba roditelja. Ipak, iako je to najčešći slučaj, svakako nije obaveza, pa samim tim zakon ne uskraćuje mogućnost da maloletno dete putuje samo sa jednim ili bez oba roditelja.

Kada dođe do situacije da dete mora samo, bez pratnje roditelja, da leti avionom, zakon propisuje određena pravila o letenju maloletnika, kojih se avio-kompanije, ali i putnici moraju pridržavati. Dete koje putuje samo naziva se “nepraćeno dete” odnosno “unaccompanied minors” - UNMR ili UM (što je međunarodna skraćenica i oznaka za ovakva lica).

Klasifikacija maloletnika kada je putovanje avionom u pitanju

Sam pojam “maloletnik” određuje se limitiranjem starosne granice, pri čemu je kalendarski uzrast osnovno merilo koje se uzima u obzir. Kada je reč o letenju avionom, zakonske regulative prepoznaju 4 kategorije maloletnika i svaka od tih kategorija ima određene propise kojih se svi putnici i avio-kompanije moraju pridržavati.

  1. maloletnici do 5 godina ne mogu da putuju samostalno (mlađi od 7 ukoliko su u pitanju interkontinentalni letovi)
  2. maloletnici od 5 do 14 godina mogu da putuju u pratnji svake osobe koja je starija od 16 godina ili u službenoj pratnji (aerodromsko ili kabinsko osoblje), naravno uz pisanu saglasnost roditelja
  3. mlađi maloletnici uzrasta od 14 do 16 godina mogu da putuju samostalno, uz pisanu saglasnost roditelja
  4. deca starija od 17 godina smatraju se odraslim putnicima

Pisana saglasnost roditelja prilikom putovanja maloletnog lica avionom

Prema važećem Porodičnom zakonu Republike Srbije, o pitanjima koja bitno utiču na život deteta kao što su obrazovanje, veći medicinski zahvat, raposloganje imovinom deteta velike vrednosti, život u inostranstvu (samim tim i putovanje u inostranstvo) - pitaju se oba roditelja nevezano za to da li je jedan od roditelja u potpunosti ili delimično lišen roditeljskog prava.

Zakon o graničnoj kontroli jasno definiše da je maloletnom licu do navršene 16. godine života za prelazak državne granice neophodna saglasnost oba roditelja. Naime, bilo da maloletno dete putuje samo (ako ima između 14 i 16 godina) ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili staratelj (ako dete ima između 5 i 14 godina), ono mora sa sobom da ima overu saglasnost oba roditelja da može da pređe granicu. Ukoliko dete putuje samo sa jednim roditeljem preko granice, onda nije potrebna pisana saglasnost drugog roditelja, ukoliko su oni i dalje u braku.

Svi roditelji koji šalju dete na put bez pratnje, imaju obavezu da obezbede svu neophodnu dokumentaciju, da pripreme dete za putovanje avionom, kao i da se pobrinu da ceo proces putovanja prođe bez eventualnih poteškoća. To podrazumeva:

  1. pribavljanje svih putnih isprava za dete - pasoš, putna karta, viza (ukoliko je neophodna)
  2. dostavljanje overene pisane saglasnosti roditelja za putovanje
  3. da se pobrinu da u dečijem prtljagu nema robe koja podleže carini, predmeta koji nisu za dečiju upotrebu, kao ni bilo kakvih nedozvoljenih predmeta
  4. da ostanu uz svoje dete sve do samog poletanja aviona, usled eventualnog kašnjenja ili otkazivanja leta

Sve što morate znati kada dete leti samo avinom, bez pratnje

Ono što je najčešći standard kod većine avio-kompanija jeste da gornja starosna granica deteta koje nikako ne sme da putuje samo, iznosi 5 godina. Kada su u pitanju interkontinentalni letovi, ta granica je pomerena na 7 godina. Deca od pet do 14 godina mogu da putuju sama, ali uz posebnu doplatu za pratnju službenog lica, odnosno nekog od osoblja kompanije.

Ono što je obavezno da roditelji urade, jeste da prilikom rezervacije karte napomenu da dete putuje samo i da je potrebna pratnja službenog lica. Važno je da kao roditelj zahtevate da vam se detaljno objasni celokupna procedura: ko i kada preuzima dete na aerodromu sa kojeg se poleće, gde će dete sedeti u avionu, šta se dešava kada avion sleti, ko će vam i kako javiti da je vaše dete u rukama osobe koja ga čeka na aerodromu. Ukoliko je to potrebno nekoliko puta proverite da li su ispravno upisani svi telefonski brojevi, vaši i onoga ko će vam se javiti nakon sletanja na krajnju destinaciju.

Dete plaća standardnu cenu karte za odrasle umanjenu za dečji popust, uz određenu nadoknadu za pratioca, a to je najčešće u iznosu jedne pune karte u jednom pravcu. Ukoliko roditelji žele i starije dete (14-16 godina) može dobiti pratioca i u tom slučaju se primenjuju tarife i nadoknade kao za mlađu decu.

Deca starija od 14 godina mogu putovati sama. Za sve ovakve slučajeve deca moraju posedovati urednu putnu dokumentaciju, koja podrazumeva pasoš, vizu, saglasnost roditelja za putovanje u inostranstvo, adrese i kontakt podatke osobe koja ih prati na put i osobe koja ih dočekuje.

Procedura koju roditelji i deca koja lete sama moraju ispuniti

U zavisnosti od propisanih pravila avio-kompanije i tipa aviona na određenoj liniji, preciziran je broj dozvoljene nepraćene dece po letu. Zbog ovog pravila svako nepraćeno dete uneto u rezervaciju mora biti odobreno i od strane same avio-kompanije koja realizuje let. Tek nakon potvrde kompanije da se u avionu može obezbediti mesto i osoblje za pratnju deteta, može se izdati karta.

Važno je napomenuti da roditelji moraju da popune nekoliko formulara na samom aerodromu, pre nego što se dete ukrca u avion zbog čega je neophodno da se na aerodrom dođe makar sat vremena pre poletanja aviona. Svi fromulari, kao i pasoš deteta, biće spakovani u specijalnu torbicu sa naznakom UM, koju dete mora da nosi oko vrata sve vreme trajanja putovanja.

Najčešće je zabranjeno da roditelji decu prate dalje od samog gejta, ali na određenim aerodromima je moguće tražiti specijalnu dozvolu za to. Većina kompanija ne prima nepraćenu decu na one letove koji nisu na redovnim linijama ili na letove koji imaju jedno ili više presedanja. Takođe, deca se retko ili uopšte ni ne primaju na poslednje letove za neku destinaciju u tom danu.

Ukoliko morate da pošaljete dete samo na let avionom, važno je da pored cene karte, posebnu pažnju obratite i na to koliko je pouzdana avio-kompanija kojom dete putuje, kakav je njen rejting i kakva su iskustva ostalih putnika.

Ono što je dobro jeste činjenica da su u poslednje vreme mnoge avio-kompanije unapredile svoj odnos prema najmlađim putnicima, pa se tako tokom leta deci nude brojni zanimljivi sadržaji koji mogu da im zaokupe pažnju i pomognu da prevaziđu eventualni strah od letenja. Tu su igračke, crtani filmovi, bojanke, slatkiši...sve ono što može da im pomogne da samostalno putovanje prođe što brže, zanimljivije i sa što manje stresa.