Objavljeno: 22.11.2018 Ažurirano: 26.12.2023

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Kada govorimo o izgubljenom ili oštećenom prtljagu u vazdušnom saobraćaju, treba znati da ovo polje u Republici Srbiji reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Izgubljen ili oštećen prtljag u avionu - procedura

Zakon propisuje da u slučaju da je prtljag oštećen, izgubljen ili uništen, putnik mora što pre da podnese pisanu žalbu avio-prevoziocu. U slučaju oštećenja predatog (registrovanog) prtljaga putnik mora podneti žalbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kad je prtljag predat putniku.  

Kada putnik vidi da je prtljag izgubljen ili oštećen, to treba da prijavi na posebno označenom šalteru na aerodromu koji je posebno označen sa “IZGUBLJENO - NAĐENO” (lost and found).

Putniku će na šalteru dok bude prijavljivao biti naloženo da preda svoju avio kartu na kojoj se nalazi nalepnica koja označava predati prtljag. Ukoliko vam je ova nalepnica oštećena ili je izgubljena, to može proizvesti probleme, a možda i potpuno sprečiti bilo kakvu potragu za prtljagom.

Ko je odgovoran za nestali kofer?

Po zakonu - avio-prevozilac je odgovoran za uništenje, gubitak, oštećenje ili kašnjenje prtljaga. Za predati (registrovani) prtljag, avio-prevozilac je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak.

Ukoliko vas ovo zbunjuje jer vaš avio-prevozilac nije istovremeno i ugovorni avio-prevozilac - jednostavno je: možete da podnesete žalbu ili zahtev za naknadu štete protiv bilo koga od njih. Tužba za naknadu štete može da se podnese sudu u roku od dve godine od datuma kad je vazduhoplov sleteo ili je trebalo da sleti.

Važno je naglasiti da je po Montrealskoj konvenciji koja je osnova domaćih i međunarodnih zakona i po svim važećim zakonima u vazdušnom saobraćaju - aviokompanija odgovorna za nestali ili oštećeni prtljag.

[link][/link]

Kod nas se često dešava da se odgovornost prebacuje na druge - na turističku agenciju ili aerodrom. Turistička agencija ne snosi odgovornost za nestali ili oštećeni prtljag.

Beogradski aerodrom Nikola Tesla u svom sklopu ima Službu traganja za prtljagom u kojoj možete podneti zahtev za pronalaženje prtljaga i koja vrši uslugu pronalaska neprispelog prtljaga. Međutim, ne vrši ovu uslugu za srpsku avio-kompaniju Air Serbia, avio-kompaniju Etihad, Transavia i Wizzair.

Beogradski aerodrom Nikola Tesla kontakt: (+381 11) 209 4000

Nacionalna aviokompanija Air Serbia na sajtu piše kako ne snosi odgovornost, ali može da “pomogne u pronalasku prtljaga”. Zbog ovakvih oprečnih izjava različitih subjekata koji  učestvuju u vazdušnom saobraćaju - teško je zaključiti ko će preuzeti odgovornost, ali najvažnije je znati da normativno ovu oblast jasno određuje zakon i konvencija po kojima je aviokompanija jedini i apsolutni krivac.

Odšteta za izgubljen ili oštećen prtljag

Ukoliko vam je kofer izgubljen ili oštećen - idite u Službu aerodroma za traganje prtljagom i prijavite nestanak ili oštećenje kofera. U Službi će napraviti zapisnik, koji vi potom podnosite aviokompaniji. Ovo uradite što pre jer neke aviokompanije imaju rok od 7 dana za podnošenje zahteva.

Odštetu će vam aviokompanija isplatiti u slučaju da smatra da je zahtev opravdan, a odšteta iznosi maksimum 1.200 evra.

U slučaju neprisprelog prtljaga, takođe idite odmah u aerodromsku službu i prijavite nestanak. Služba obično kofer locira u roku od dva dana, a vraća ga u roku od 7 dana. Ako se kofer ne pronađe - imate pravo na odštetu koja se obično procenjuje po kilogramu kofera i ne iznosi više od 1.200 evra.