Objavljeno: 24.11.2014

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Gledaj filmove u Cineplexxu i putuj besplatno!
Powered by Balkan Fun

Takmiči se u kvizu znanja i možda baš ti osvojiš prvomajsko putovanje u Paraliju! Nagrađujemo ukupno 10 osoba sa putovanjem za dvoje!

OPIS AKCIJE

Svi posetioci bioskopa Cineplexx će u periodu od 02. do 31. marta imati priliku da pokažu svoje znanje, popunjavanjem upitnika sa pitanjima iz oblasti filma na tabletu, uz dve kupljene ulaznice. Promo tim sa tabletima će u bioskopima Cineplexx UŠĆE Shopping Center i Delta City biti zastupljen petkom i tokom vikenda, dok će u bioskopu Cineplexx Kragujevac Plaza biti utorkom i vikendom u večernjim terminima. Proglašenje pobednika će biti 01. aprila kada ćemo nagraditi ukupno 10 osoba sa putovanjem u Paraliju za dvoje.   

PRAVILA

Pravila i uslovi učešća u nagradnom kvizu „Gledaj film u bioskopu Cineplexx i putuj besplatno“ se nalaze ovde.

  • Opšte odredbe

 Ova pravila određuju pravila i uslove učešća u nagradnom kvizu „Gledaj film u bioskopu Cineplexx i putuj besplatno“ (u nastavku: nagradni kviz), čiji su organizatori Cineplexx d.o.o., Jurija Gagarina 16-16a, 11070 Novi Beograd i Fun group travel company d.o.o, Balkanska 27, 11000 Beograd (u nastavku Organizatori).

Namena nagradnog kviza je promocija trgovačke marke i proizvoda/usluga Organizatora kviza. Nagradni kviz se odvija od 02.03.2015. do 31.03.2015. godine. Svaka osoba koja kupi dve karte u bioskopima Cineplexx (Ušće Shopping Center, Delta City Beograd i Kragujevac Plaza) može da učestvuje u nagradnom kvizu samo jednom i ima pravo na najviše jednu nagradu.

  • Tok nagradnog kviza i uslovi učešća

U nagradnom kvizu mogu da učestvuju sve osobe sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

U nagradnom kvizu mogu da učestvuju svi posetioci bioskopa Cineplexx, koji ostvare kupovinu dve ulaznice i pravilno ispune formular sa kviz pitanjima i koji samim tim prihvataju pravila nagradnog kviza, istaknuta na online prezentacijama organizatora akcije. Prilikom kupovine dve ili više ulaznica, posetilac ima pravo da učestvuje u kvizu znanja koji popunjava na licu mesta kod promo tima u holu bioskopa, koji traje do 31. marta. Ukupno se nagrađuje 10 osoba koji odgovore tačno na pitanja u najkraćem roku. Imena pobednika će biti objavljena 01. aprila.

Svaki učesnik učešćem u kvizu znanja (ispunjavanjem upitnika na tabletu) potvrđuje da je upoznat sa pravilima nagradnog kviza i saglasan je sa pravilima i uslovima učešća u nagradnom kvizu.

U nagradnom kvizu ne smeju da učestvuju zaposleni kod organizatora i zaposleni u preduzećima koja na bilo koji način učestvuju u izvođenju nagradnog kviza ili su na bilo koji način povezani sa poslovanjem organizatora, kao i njihovi uži članovi porodice.

  • Nagrade

10 x 2 putovanje u Paraliju  

Nagrade nisu zamenjive, plative u gotovini ili prenosive na treću osobu.

  • Žrebanje, objavljivanje i obaveštavanje nagrađenih

Organizator će ime i prezime 10 nagrađenih učesnika kviza znanja objaviti 01.04.2015. u 12h na zvaničnim kanalima organizatora.

Nagrađeni moraju u roku od 15 dana od prijema obaveštenja organizatoru dostaviti svoje podatke: ime, prezime, adresu i JMBG i skeniranu lični kartu ili pasoš. 

U slučaju da nagrađeni organizatoru ne pošalje potrebne podatke, gubi pravo na nagradu, a nagrada se dodeljuje sledećem koga žiri proglasi pobednikom.

U slučaju navođenja nepotpunih, nepravilnih ili neistinitih podataka (imena i prezimena, adrese,JMBG) organizator može da odbije podelu nagrade.

  • Preuzimanje nagrade 

Nagrađeni će u obaveštenju o dobijanju nagrade dobiti takođe informacije o načinu preuzimanja nagrade.

  • Čuvanje podataka

Organizator se obavezuje da lične podatke neće posredovati trećim osobama, osim ukoliko bi to bilo potrebno zbog izvođenja nagradnog kviza ili na zahtev MUP-a Republike Srbije.

  • Porez

Dobitnici glavne nagrade su prema Zakonu o porezu na dohodak građana u obavezi da plate eventualan porez na dohodak građana i moraju pre nego što prihvate nagradu, da dostave svoj jedinstveni matični broj organizatoru.

  • Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

- bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog kviza od strane učesnika u nagradnom kvizu ili trećih osoba,

- neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u nagradnom kvizu,

-  (ne)istinitostpodataka koje posreduju učesnici u nagradnom kviza.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa važećim propisima i zakonom Republike Srbije.

  • Završne odredbe 

Učesnici nagradnog kviza se odriču bilo kakvih pritužbi protiv organizatora koje su povezane sa učešćem u nagradnom kvizu (npr. u vezi troškova učešća, isključenja iz nagradnog kviza u skladu s uslovima učešća i sl.).

Za potrebe obaveštavanja korisnik dozvoljava upotrebu različitih komunikacionih kanala,kao npr. telefona, pošte, elektronske pošte i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti korisnika.

Organizator zadržavapravo na promene pravila i uslova učešća u nagradnom kvizu. 

O svim promenama i novostima organizator će učesnike obaveštavati objavama na svojim internet prezentacijama (www.cineplexx.rs i www.fungroup.rs )

ORGANIZATORI

Cineplexx SRB doo i Fun group travel company doo

SREĆNO!!!