Objavljeno: 21.12.2018 Ažurirano: 22.12.2023
  • Avion ostavlja trag za sobom

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Vazdušni saobraćaj i avioni su veoma olakšali putovanje ljudima, pa je danas moguće i lakše i brže stići na drugi kraj sveta. Kako je low cost avio prevoznika sve više, cene avio karata su znatno niže, te je let avionom danas pristupačan velikom broju ljudi. Uz dobro informisanje i kupovinu karata na vreme, vaš put ne mora biti skup. Pored toga što su ljudi ekološki neosvešćeni i zagađuju okolinu svojim (ne)ponašanjem, životna sredina je zagađena i od strane avio industrija.

Smanjenje negativnog uticaja vazdušnog saobraćaja na okolinu postalo je ključno pitanje održivog razvoja avio industrije. Najvažniji aspekti koji se prate su buka aviona, štetni izduvni gasovi, zagađenje tla, vode i vazduha. Naime, kako bi se smanjio loš uticaj koji avio industrije imaju na okolinu utvrđene su operativne procedure koje se koriste prilikom poletanja i sletanja i koijh se pridržavaju svi avioni koji se mogu naći u vazdušnom saobraćaju.

Ono što mali broj stanovnika zna je da su avio letovi štetni i da dva sata leta avionom napravi istu štetu za sredinu kao i prosečan automobil za godinu dana vožnje. Međunarodni ekološki propisi postoje kako bi bili regulatori vazdušnog saobraćaja i svojim delovanjem smanjili štetnost koju avio industrija proizvodi. Najpoznatije avio kompanije na svetu, ali i one manje poznate, imaju obavezu da se pridržavaju svakog propisa koji se tiče očuvanja životne sredine i avio prevoza uopšte.

U daljem tekstu ćete imati prilike da se saznate koje to ekološke procedure avio industrije sprovode kako bi okolina bila zdravija.

Štetnost zvuka aviona utiče na ljude

Štetni gas nije jedini i najveći zagađivač koji avio industrije prouzrokuju. Jedan od osnovnih problema koje avio industrija ima na životnu sredinu je uticaj koji avioni imaju na ljude koji žive u blizini aerodroma. Dokazano je da osobe koje žive u blizini aerodroma, usled buke koju proizvode avioni, više pate od insomnije usled poremećaja sna, kao i da imaju poteškoće pri radu i sa koncentracijom. Đaci se često žale na nemogućnost učenja, stariji pate od stresa i neretko imaju problem sa hipertenzijom.

Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva je 2001. godine usvojila Aneks 16, koji se tiče ekoloških propisa i procedura koje se odnose na vazdušni saobraćaj. Aneks 16 Čikaške konvencije govori o zaštiti životne sredine. Naime, reč je o takozvanom uravnoteženom pristupu kada se radi o prednostima i manama aviona kao prevoznog sredstva. Ova tačka Čikaške konvencije sadrži jasno propisane mere i procedure koje je neophodno preduzeti kako bi se buka koju proizvode avioni svela na minimum i kako bi ljudima koji žive u okolini aerodroma život bio lagodniji.

Kako bi ispunili ono što se zahteva od njih, avio industrija je proizvodnju bučnih aviona svela na minimum, te je svake godine sve manje i manje aviona koji proizvode jak zvuk koji šteti i smeta ljudskom uhu. I Evropka Unija se pozabavila ovim pitanjem, pa je donela sopstvene propise koji se tiču zaštite životne sredine od strane avio industrije, u ovom slučaju zaštitu ljudi od buke. Svi propisi se tiču uspostavljanja ravnoteže između koristi i štetnosti koju avioni prave.

Image
Zagađenje od aviona

Štetnost gasova aviona svedena na minimum

Izduvni gasovi aviona imaju dva osnovna sastojka: ugljendioksid i vodenu paru. I CO2 i vodena para apsorbuju infracrveno zračenje i ponovo ga emituju, te time nanose štetu životnoj okolini. Ugljendioksid može da prođe kroz sve slojeve atmosfere, pa nema preteranog značaja da li je izbačen na visini od 10 kilometara ili u blizini tla. Kada je vodena para u pitanju, malo je teže odrediti njen uticaj na klimu. Kapljice koje nastaju od vodene pare formiraju malena ledene kristale koje vidimo kao bele tragove aviona.

Organizacija Međunarodnog civilnog vazduhoplovstva postavila je standarde i za dim i za određene štetne gasove kojih svi putnički avioni moraju da se pridržavaju i da se na taj način avio industrija prilagodi novim ekološkim propisima i zaštiti životne sredine. Najskoriji propisi koji se tiču zaštite životne sredine doneti su 2013. godine i od tada je štetnost koju avio industrija proizvodi sve manja.

Ekološki avioni u razvoju

NASA je odabrala timove čiji je zadatak bio da dizajniraju ekološki avion. Naime, uslovi koje je ova avion morao da ispuni su manja buka, smanjenje štetnih izduvnih gasova i manja potrošnja goriva. Takođe, potrebno je da leti brzinom od 85 odsto od brzine zvuka, kako bi bio u mogućnosti da preleti 7.000 milja i prenese teret od 50.000 kilograma.

Avio-industrija je jedan od ogromnih zagađivača i količina izduvnih gasova na velikim visinama je ogromna. Ovaj projekat koji je pokrenula NASA je veliki pomak u očuvanju vazduha i životne sredine.

Prvi ekološki avion poleteo je 2009. godine sa aerodroma u Hamburgu. Sistem koristi vodonik kao gorivo, a pokreću ga galvanske ćelije koje proizvode električnu energiju iz energije koja se oslobađa elektrohemijskom reakcijom goriva sa kiseonikom u vazduhu, bez unutrašnjeg sagorevanja.

Ekološki propisi koji se odnose na avio industriju vremenom napreduju, pa je šteta koju avioni proizvode po životnu sredinu i ljude sve manja. Kada je u pitanju budućnost planete i štete koju avioni prouzrokuju, ne treba da brinemo. Vazdušni saobraćaj i avioni će još dugo predstavljati najbolji način putovanja i prelaženja velikih distanci, a šteta će se svake godine sve više smanjivati.