NIJE AKTIVNO

Lisabon avio | Proleće

Ako se pitate gde biste mogli da otputujete da napunite baterije, verujemo da imamo pravu destinaciju za vas, posebno ako uživate u mediteranskom šarmu. Za vas smo pripremili aranžman Lisabon putovanje 2024, za koji smo sigurni da će vas osvojiti, a bliže o samoj destinaciji ćete saznati u nastavku teksta.

Kontaktirajte nas

011 7450 444 / centrala Dostupni smo i na Viber i  WhatsApp
Balkanska 27, Beograd Pon-Pet 10-19h, Sub 10-16h
Još osoba gleda ovo putovanje

Aranžman

Program putovanja

Prijave, plaćanja i napomene

Obuhvata
 • 4 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Lisabonu 
 • Direktan let na relaciji Beograd - Lisabon - Beograd sa uključenim ručnim prtljagom (55 x 40 x 23 cm) - unosi se u kabinu, i ranac ili torba (40 x 30 x 20 cm) - unosi se u kabinu i stavlja ispod sedišta 
 • Aerodromske takse 
 • Povratni aerodromski transfer do hotela/aerodroma 
 • Usluge pratioca/vodiča grupe tokom trajanja aranžmana
 • Organizaciju putovanja u celini
Ne obuhvata
 • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume 15.000 evra – 1,25 evro dnevno – plaćanje u agenciji 
 • Obaveznu gradsku taksu za Lisabon - 2 € po osobi/po noćenju - plaćanje na recepciji hotela 
 • Fakultativne izlete
 • Individualne troškove putnika

1. dan / Beograd –Lisabon:

Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” tri sata pre poletanja aviona. Direktan let iz Beograda kompanijom Wizz Air. Sletanje na aerodrom u Lisabonu. Transfer do hotela. Noćenje. 

2. dan / Lisabon:

Doručak. Nakon doručka sledi Panoramsko razgledanje Lisabona (fakultativno) ili slobodno vreme za individualne aktivnosti. Panoramski obilazak središta grada: Markues de Pombal, Avenida da Liberdade i Trg Rossio i poseta starom gradu Alfama, najstarijem okrugu Lisabona. Kratka šetnja četvrti Alfama kako biste osetili duh Lisabona i istražili male vijugave ulice. Poseta Belemu - području koje je snažno povezano sa zlatnim vremenom Portugala, kao mesta gde su poznati moreplovci krenuli da otkriju svet. Danas je to prostrana zelena površina sa mnogo vrtova, parkova i spomenika koje je vredno posetiti. 

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče, mogućnost odlaska na Portugalsku FADO večeru (fakultativno) u jedan od čuvenih “Fado” restorana i večera uz prelepu portugalsku muziku. Povratak u hotel. Noćenje. 

3. dan / Batalja- Nazare-Obidoš (fakultativno):

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja celodnevnog fakultativnog izleta do sela Obidoš, jednog od najvažnijih lokaliteta u istoriji Portugala. nalazi se u blizini glavnog grada, na uzvišenju uz obalu Atlantika sa dobro očuvanim dvoracem unutar zidina i lavirintom malih ulica i belih kućica koje će sigurno ostaviti utisak na vas. Nastavljamo putovanje prema Nazareu, slikovitom ribarskom selu i zaustavljanje u Sitou, prelepom vidikovcu sa koga se pruža pogled na Atlantik. Nastavak putovanja za Batalju gde se nalazi manastir Svete Marije od Pobede, najveće remek-delo portugalske gotičke umetnosti i na listi je spomenika pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Lisabon. Slobodno vreme. Noćenje. 

4. dan / Lisabon-Sintra-Kabo da Roka-Kaškaiš-Lisabonska rivijera (fakultativno):

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do slikovitog gradića Sintra, udaljenog od Lisabona svega pola sata vožnje. Okružen je šumovitim brdima, sa prelepim zamkovima i raskošnom palatom Pena zbog koje je pod zaštitom UNESKO-a od 1995. godine. Nastavak putovanja za Kabo da Roku, najzapadniju tačku Evrope. Nastavljamo putovanje ka Kaškaišu, nekada starom ribarskom naselju, a sada poznatom turističkom lokalitetu, povezanom šetalištem sa poznatim letovalištem Estoril koji zbog brojih kazina i luksuznih hotela nazivaju “portugalskim Monte Karlom”. Ceo ovaj potez do Kaškaiša i Estorila čini lisabonsku rivijeru. Povratak u Lisabon. Slobodno vreme. Noćenje. 

5. dan / Lisabon – Beograd:

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom. Povratni let za Beograd kompanijom Wizz air. KRAJ PROGRAMA.

NAPOMENE

Ovaj program putovanja pripada putovanjima u kategoriji – “individualni aranžmani”, za koji važe posebni uslovi u slučaju otkaza od strane putnika, i primenivaće se sledeća skala otkaza i to: 

- organizator zadržava 10% ako se putovanje otkaže do 60 dan pre početka putovanja 

- 30% ako se putovanje otkaže 59-30 dana pre početka putovanja 

- 50% ako se putovanje otkaže od 29 do 10 dana pre početka putovanja, 

- 70% ako se putovanje otkaže od 9 do 5 dana pre početka putovanja, 

- 100% ako se putovanje otkaže 4 pre početka putovanja ili u slučaju nedolaska ili odustanka u toku putovanja


 • PUTNICI SU DUŽNI BITI NA AERODROMU 3 SATA PRE ZVANIČNOG VREMENA POLETANJA
 • ZA ULAZAK U PORTUGAL (EU), PUTNICI SU U OBAVEZI DA POSEDUJU PUTNU ISPRAVU (PASOŠ) KOJA JE IZDATA U POSLEDNJIH DESET GODINA I KOJA MORA DA VAŽI NAJMANJE ŠEST MESECI NAKON PLANIRANOG DATUMA ZA NAPUŠTANJE TERITORIJE ČLANICE EU.
 • PROMENA IMENA PUTNIKA NAKON REZERVACIJE MOGUĆA JE SAMO U RETKIM SLUČAJEVIMA UZ TRENUTNU NADOKNADU I ZAVISI ISKLJUČIVO OD AVIO KOMPANIJE PREVOZNIKA.
 • PUTNICI KOJI NE POSEDUJU PUTNE ISPRAVE REPUBLIKE SRBIJE DUŽNI SU DA SE UPOZNAJU SA VIZNIM REŽIMOM ZEMLJE U KOJU PUTUJU.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA 

NAČIN PLAĆANJA

 • Gotovinsko plaćanje: prva rata u iznosu od 5.000,00 dinara prilikom rezervacije, druga rata u iznosu od 10.000,00 dinara 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Treća rata u iznosu od 10.000,00 dinara plaća se najkasnije do 60 dana pred početak putovanja. Putnik ostatak duga plaća u celosti ili na rate u prostorijama agencije ili na tekući račun, najkasnije 20 dana pre početka aranžmana. 
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane FG TRAVEL GROUP DOO
 • Kredit: FG TRAVEL GROUP DOO izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE (NBS) NA DAN UPLATE.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska kada grupa broji više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. ● Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
 • Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
 • Organizator putovanja – FG TRAVEL GROUP DOO, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

OPŠTE NAPOMENE

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...). ● Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta. 
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise. ● U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. ● FG TRAVEL GROUP DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije ,,FG TRAVEL GROUP DOO” . Program br. 65 od 10.12.2020 Licenca APR registar turizma kategorije A25: OTP 488/2020 od 15.12.2020.

Portugal:

Kontinentalni deo Portugala zauzima površinu od 88.889 km². Ima 832 km atlantske obale i graniči se sa Španijom. Njegova blaga klima, tri hiljade sunčanih sati godišnje i 850km prelepih plaža, okupanih Atlantskim okeanom i prelepi različiti pejzaži čine Portugal savršenom destinacijom tokom cele godine. Sa oko deset miliona stanovnika, Portugal je jedna od najstarijih država u Evropi. 

Lisabon:

Naziv ovog grada potiče od reči "Olissipo", kojom su feničani označavali "očaravajuću luku". Lisabon (port. Lisboa) glavni je grad Portugalije. Ujedno je i najveći grad u državi i središte portugalske politike, privrede i kulture. Lisabon je takođe treće po veličini i značaju u celom Iberijskom poluostrvu, posle Madrida i Barselone. Grad obiluje lepim građevinama svih stilova, uglavnom nastalih nakon zemljotresa iz 1755. godine. Staro jezgro grada je pod zaštitom UNESKA kao svetska baština. Lisabonska katedrala potiče iz 1147. godine. Brojni su i muzeji, od kojih se ističu oni posvećeni morima i okeanima.

Lisabon Portugal - Putovanje u Lisabon 2024

Lisabon aranžmani pre svega obuhvataju sam grad i njegovo bliže okruženje, jer ovaj glavni grad Portugala zaista jeste dragulj u pravom smislu te reči. Nalazi se na obali Atlantika, na ušću reke Težo, pri čemu je podeljen na 53 opštine.

Lisabon - šarmantna provincija i elegantna metropola

Putovanje u Lisabon je pravi izbor po mnogo čemu, ali može se reći da je naročito privlačan ljubiteljima srednjovekovne arhitekture, velikih pomorskih podviga i kulturnog nasleđa na kojem mu mnogi gradovi mogu pozavideti. Lisabonska luka, brojni muzeji posvećeni okeanima i portugalskim osvajačima, opera, mreža drvenih tramvaja, dekorativni kafići - sve to čini posebnu provincijsku atmosferu Lisabona.

Lisabon plaže

Za sve oni koji planiraju Lisabon letovanje, ovaj grad se može pohvaliti sa nekoliko gradskih plaža koje su jednako privlačne i turistima i meštanima. “Guincho”, na primer, je predivna plaža koja se nalazi na nekih 20-30 min od grada i širom sveta je poznata kao omiljeno stecište surfera.

Plaža “Costa de Caparica” se nalazi u južnom delu grada, dugačka čak 30 km, a pored nje tu su i “Meco”, “Troia” i “Adraga”, rangirana kao jedna od najboljih u Evropi, a pored njih, tu je i veliki broj drugih plaža koje se nalaze duž priobalja.

Mislimo da bi Vam se dopalo