NIJE AKTIVNO

Jednodnevni izlet u Grac

Jednodnevni izlet u Grac, koji je Balkan Fun kreirao prema vašim željama i potrebama, predstavlja savršen način da spojite lepo i korisno: na jedan dan pobegnete od monotonije, a u isto vreme upoznate neke od najlepših predela ovog divnog grada u Austriji.

I to nije sve!

Na putovanju u Grac zastaćemo i kod šoping centra Seierseberg, gde ljubitelji šopinga mogu i ostati sa jednim od vodiča ukoliko to žele! Oni koji sa nama produže u Grac - upoznaće jedan od najlepših gradova Evrope i uživati u divnom božićnom marketu. 

Kontaktirajte nas

011 7450 444 / centrala Dostupni smo i na Viber i  WhatsApp
Balkanska 27, Beograd Pon-Pet 10-19h, Sub 10-16h
Još osoba gleda ovo putovanje

Opis destinacije

Aranžman

Program putovanja

Prijave, plaćanja i napomene

CENA ARANŽMANA (po osobi) 29€ / 21. decembar

Predrezervacije su besplatne: 060 500 61 60


Grac - izlet uz obilazak znamenitosti

Grac je glavni grad Štajerske oblasti i drugi po veličini grad u Austriji.  Najpoznatije građevine u Gracu su: Uhrturm (toranj sa satom) na brdu Schlossberg, Carska katerala, Kunsthaus i Rathaus. Jedan je od od najlepših gradova Austrije u kome je izuzetno dobro sačuvano staro gradsko jezgro koje se gradilo gotovo hiljadu godina unazad.

Kada je u pitanju Grac izlet će biti obeležen obilaskom njegovih najlepših znamenitosti: zgradu Opere,  fontanu posvećenu štajerskom princu, autentično i fascinantno staro gradsko jezgro koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, kao i mnoge druge!

Izlet u Grac - obići ćemo i Božićni market u Gracu

Božićni market, odnosno Božićni sajam u Gracu, jedan je od najpoznatijih u Evropi! Grac, i inače, mnogi zovu “bajkovitim”, a možete li da zamislite kakav je tek uz sve praznične čari, novogodišnje ukrase i druge praznične čarolije?! 

Putovanje u Grac u decembru zato je sasvim poseban doživljaj, a ni jedan putnik ne ostaje ravnodušan kad ugleda Grac u ovom periodu! Zbog toga, kada je u pitanju ovaj jednodnevni izlet Grac je savršena destinacija, posebno u terminu oko Nove godine. Tako Grac putovanje u decembru pretvara u sasvim ono iskustvo - pa makar ono trajalo i samo jedan dan! 

Grac - putovanje uz obilazak šoping centra Seiersberg

Seiersberg shopping centar se prostire na oko 85.000 kvadratnih metara i u njemu se nalazi preko 200 prodavnica, butika, restorana brze hrane i slično. To je najveći shopping centar u regionu koji posećuju kupci iz čitave Evrope. 

Putnicima dajemo mogućnost da, tokom putovanja u Grac, ostanu ceo dan u Seiersbergu! Tako, jedino uz Balkan Fun - sami kreirate svoj jednodnevni izlet u Grac, odnosno to čime će on biti ispunjen! A za sve ostalo  - tu smo za vas!

Požurite i rezervišite svoje mesto za Grac izlet u decembru što ranije! Polazimo već 21. decembra! Izlet u Grac sigurno će se dugo prepričavati!

Obuhvata
 • Prevoz turističkim autobusima (TV, DVD, audio oprema, A/C) na relacijama prema programu
 • Usluge pratioca/vodiča grupe tokom trajanja aranžmana
 • Organizaciju putovanja u celini
Ne obuhvata
 • Individualne troškove putnika
 • Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume od 35.000 evra – 1.25 evro dnevno – plaćanje u agenciji

1. dan / Beograd – Hrvatska – GRAC:

Sastanak grupe na dogovorenom mestu oko 00.30 časova. Vožnja preko Srbije, Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi odmora, osveženja i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti. Dolazak u šoping centar Seiersberg u jutarnjim časovima. Slobodno vreme za šoping do 13:00h kada je predviđeno okupljanje putnika i odlazak u grad. Putnici koji žele mogu ostati u šoping centru do 18:30h, kada je predviđen polazak kući.

Dugi deo grupe koji odlazi sa vodičem ići će na pešačko razgledanje Graca gde ćete imati priliku da vidite: zgradu Opere, fontanu posvećenu štajerskom princukoja predstavlja četiri reke Muru, Dravu, Ens i San, zatim staro gradsko jezgro koje se nalazi pod zaštitom Uneska, Landhaus – renesansna palata pokrajinskog parlamenta, trg Hauptplatz sa Gradskom većnicom, zgrada Lueg, Strehly poslastičarnica otvorena davne 1596. godine, Rimokatolička crkva, mauzolej Ferdinanda II

Po završenom razgledanju, slobodno vreme u gradu za posete božićnim marketima ovog grada koji su jedni od najlepših u Evropi. Ovde možete probati pikantne štajerske kobasice i uživati u kuvanom vinu ili punču.

Oko 18:00h, okupljanje putnika na dogovorenom mjestu i polazak kući. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

KRAJ PROGRAMA.

NAPOMENE

 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 2 dana pre početka putovanja.
 • Plaćanje svih naših aranžmana vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA

 • Uplata u celosti prilikom prijave.

OPŠTE NAPOMENE

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 3 dana pre početka putovanja.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • FG TRAVEL GROUP DOOzadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije ,,FG TRAVEL GROUP  DOO” .

Mislimo da bi Vam se dopalo