Beograd
Centar
kontakt@balkanfun.travel
Pon-Pet 09-19h, Sub 10-16h
170-0030040910000-84 Unicredit Bank
Niš
Balkan Fun Niš
nis@balkanfun.rs
Pon-Pet 09-19h, Sub 10-16h
Novi Sad
Balkan Fun Novi Sad
Pon-Pet 09-19h, Sub 10-16h
Skoplje
Balkan Fun Macedonia
Sofia
New Friends Travel

0879 54 53 53

Sarajevo
Let’s Go Travel & Events

Bodrum avionom - LETO 2021 - individualni aranžmani

UPIT za ISTANBUL | Individualni aranžmani | MAJ JUN JUL

Informacije o ponudi

Grad na obali Egejskog mora, biser Karijske rivijere, poznat još iz vremena antičke Grčke pod nazivom Halikarnas, a kasnije i kao Petronijum, smešten je u velikom zalivu na jugu Bodrumskog poluostrva. Zahvaljujući svojoj živoj, prijateljskoj i boemskoj atmosferi i velikom broju malih galerija dobio je reputaciju centra turske umetničke populacije, ali i reputaciju mondenskog letovališta. Svake godine iznova privlači i fascinira svoje posetioce. Grčki pesnik Homer ga je opisao kao '' beskrajno plavetnilo''. U Bodrumu se nalazi i jedno od sedam svetskih čuda antičkog doba, grobnica kralja Mauzola, po kojoj je nastao naziv, monumentalnih grobnica, mauzolej.

Naša jedinstvena ponuda za ovu magičnu destinaciju nudi Vam let do Bodruma sa minimalnim mogućim presedanjem u Istanbulu uz asistenciju predstavnika naše agencije, kao i transfer od aerodroma u Bodrumu do hotela u toku koga se možete prijaviti i za izlete u pratnji lokalnih vodiča. U ponudi je široka lepeza hotela kategorije 3*, 4* i 5*.

Za Vas smo ovog leta pripremili aranžmane sa 7 i 9 noćenja na bazi All Inclusive i Ultra All Inclusive ponude.

Poslednjeg dana aranžmana organizovan je transfer od hotela do aerodroma. U sklopu aranžmana uračunate su i aerodromske takse, ručni kao i čekirani prtljag do 20kg – ne postoje skriveni troškovi. Pošaljite nam upit za paket koji Vam odgovara i odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.

Mi znamo da nas ispunjena obećanja zbližavaju. Zato, unapred hvala na ukazanom poverenju.

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan / BEOGRAD – BODRUM:

Poletanje sa aerodroma "Nikola Tesla" iz Beograda kompanijom Pegasus Airlines. Presedanje u Istanbulu (90 min) uz asistenciju. Sletanje na aerodrom u Bodrumu. Transfer do hotela. Noćenje.

2 - 7 / 9. dan / BODRUM:

Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

8 / 10. dan / BODRUM – BEOGRAD:

Doručak. Napuštanje hotela i transfer do aerodroma u Bodrumu. Let za Beograd uz presedanje u Istanbulu (90 min) kompanijom Pegasus Airlines. KRAJ PROGRAMA.

ARANŽMAN UKLJUČUJE

 • Let na relaciji Beograd - Bodrum - Beograd uz presednje u Istanbulu sa uključenim ručnim prtljagom od 7kg i čekiranim prtljagom od 20kg (bez obroka na letovima)
 • Aerodromske takse
 • Asistenciju na aerodromu prilikom presedanja
 • Povratni aerodromski transfer do hotela/aerodroma u minibusu ili kombi vozilu
 • 7/9 noćenja u izabranom hotelu u Kušadasiju na bazi odabrane usluge

ARANŽMAN NE UKLJUČUJE

 • Individualne troškove putnika
 • Administrativne troškove obrade rezervacije u iznosu od 1000 dinara – obavezno plaćanje u agenciji
 • Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume od 35.000 evra – 1 evro dnevno – plaćanje u agenciji
 • Fakultativne izlete

NAPOMENE

 • U SLUČAJU OTKAZA ARANŽMANA AGENCIJA ZADRŽAVA KOMPLETAN IZNOS UPLATE. POVRAĆAJ NOVCA NIJE MOGUĆ.
 • PUTNICI SU DUŽNI BITI NA AERODROMU NAJMANJE 2 SATA PRE ZVANIČNOG VREMENA POLETANJA.
 • PROVERITE VAŽNOST PASOŠA! MINIMALNI ROK VAŽENJA PASOŠA ZA ULAZAK U TURSKU IZNOSI 6 MESECI OD DATUMA ZAVRŠETKA PUTOVANJA.
 • PUTNICI KOJI NE POSEDUJU PUTNE ISPRAVE REPUBLIKE SRBIJE DUŽNI SU DA SE UPOZNAJU SA VIZNIM REŽIMOM ZEMLJE U KOJU PUTUJU.
 • PROMENA IMENA PUTNIKA NAKON REZERVACIJE MOGUĆA JE SAMO U RETKIM SLUČAJEVIMA UZ TRENUTNU NADOKNADU I ZAVISI ISKLJUČIVO OD AVIO KOMPANIJE PREVOZNIKA.

NAČIN PLAĆANJA

 • Gotovinsko plaćanje: 100% od ukupnog iznosa prilikom rezervacije
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane FG TRAVEL GROUP DOO
 • Kredit: FG TRAVEL GROUP DOO izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM (VIŠEM) KURSU HALK BANKE NA DAN UPLATE.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA

 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti i cena nekih sadržaja, jer isključivo zavise od politike smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, frižider, fen, Wi-Fi,  TV, klima uređaj...).
 • U pojedinim smeštajima, gostima na raspolaganju može biti besplatno korišćenje interneta (agencija ne može garantovati brzinu protoka i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema).
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
 • Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
 • Organizator putovanja – FG TRAVEL GROUP DOO, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

OPŠTE NAPOMENE

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari. Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • FG TRAVEL GROUP DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije FG TRAVEL GROUP DOO.

O Bodrumu

Zašto je putovanje u Bodrum avionom odlična ideja?

Bodrum avionom je savršen izbor ako planirate letovanje u ovom delu Turske. Bodrum je elitno tursko letovalište koje godinama unazad mami pažnju turista širom sveta. Turistička agencija Balkan Fun nastoji da svojim putnicima pruži veliki izbor destinacija za letovanje, pa smo u svoju ponudu uvrstili i individualne aranžmane: letovanje Bodrum avionom, uz koji ćete moći da istražite još jedan turski grad, ali i da uživate u ugođaju koji letovanje u Bodrumu pruža.

Ovo tursko letovalište je od Beograda udaljeno oko 1450 kilometara, pa je putovanje u Bodrum avionom svakako najbolja opcija kada je u pitanju prevoz. Uz kombinaciju koje podrazumeva adekvatan smeštaj i povoljne karte za avion Bodrum i odmor u ovom gradu je dostupniji nego ikad.

Naši aranžmani za Bodrum avionom podrazumevaju da je organizacija puta u našim rukama, a na vama je samo da isplanirate kako ćete provesti letovanje. Šta vas očekuje u ovom letovalištu?

Od ribarskog sela do urbanog grada: otkrijte istoriju uz Bodrum leto 2021

Bodrum je izgrađen na ruševinama Halikarnasa, starog antičkog grada. Nekada je bio ribarsko selo, a nakon procvata koji je doživeo pod persijskom vlašću svaki dalji napredak vodio je ka tome da postane ono što je danas - najvažnije tursko letovalište. Bodrum je zaštićena marina, kao i stecište luksuznih jakti koje se ovde nalaze.

Osim po luksuznim jahtama, ovaj grad je takođe poznat po tome što je rodno mesto čuvenog grčkog istoričara Herodota, koga mnogi nazivaju ocem istorije. Uz destinaciju kao što je Bodrum leto 2021. će uz odmor doneti i priliku da se bolje upoznate sa istorijom i kulturom ovog dela sveta.

Bodrum letovanje - ekskluzivan odmor na obali Turske

Od momenta kada napustite avion Bodrum će vas dočekati u punom sjaju. Ovo letovalište važi za jedno od najekskluzivnijih mesta u Turskoj, koje je između ostalog poznato i po bogatom noćnom životu. Ovde se nalazi veliki broj noćnih klubova, a u čuvenoj diskoteci Halikarnas staje čak 5000 ljudi!

Nema sumnje da je Bodrum odličan izbor letovanja za ljubitelje provoda, ali će u ovom gradu uživati i oni kojima je potreban pravi odmor. Opuštanje na plaži, obilazak zaliva ili marine su odličan izbor aktivnosti preko dana, dok noću, pored klubova, možete uživati u nekom od brojnih restorana i probati sveže morske specijalitete.

Aktivno Bodrum letovanje - svaki dan druga plaža

Plaže su svakako prva stavka koja se razmatra pri odabiru letnje destinacije. Ukoliko je vaš izbor za letovanje ove godine bude Bodrum leto 2021 će obeležiti i veliki izbor plaža, pa svakog dana možete posetiti drugu.

Uz dolmuše, minibuseve, i taksi vozila možete doći do svih plaža. Na raspolaganju su vam plaže koje su namenjene opuštanju, kao i one koje su idealne za ljubitelje vodenih sportova. Veliki izbor plaža znači da su neke odlične za porodice sa decom, dok neke - kao što je Gumbet plaža, nude i zabavu u večernjim časovima.

Turisti najčešće posećuju plaže Bitez i Bagla, a na raspolaganju su vam i Gumbet, Ortakent, Jalikavak, kao i mnoge druge. Uz sve plaže koje nudi Bodrum letovanje će vam sigurno pružiti neophodan odmor, ali bez monotonije!

Obilazak svetskih čuda - atrakcije koje nudi Bodrum letovanje

Bodrum nije mesto koje će svojim posetiocima ponuditi samo plažu i provod. Ukoliko letujete u Bodrumu imaćete priliku da obiđete i njegove znamenitosti, a najveću svakako predstavlja Mauzolej u Halikarnasu koji se nalazi u centru grada.

Reč je o nekadašnjem nadgrobnom spomeniku kralja Mauzola, a ova grobnica izgrađena je oko 350 godina pre nove ere. Posebno je zanimljiva činjenica da se ovaj Mauzolej svrstava u sedam svetskih čuda!

Takođe, u Bodrumu možete obići i Dvorac Svetog Petra, koji je jedan od najbolje očuvanih svetskih spomenika srednjeg veka. U okviru ovog dvorca nalazi se i Podvodni arheološki muzej, koji je jedna od najvećih atrakcija za posetioce Bodruma.

Mislite da je ovo letovalište idealna destinacija za vas? Ako zaista želite da posetite Bodrum avio prevoz je najbolji način da do njega stignete, i uverite se da ovaj grad zaista zaslužuje titulu najekskuzivnijeg turskog letovališta.

Ukoliko planirate odmor u ovom gradu, naši aranžmani - letovanje Bodrum avionom su odličan izbor za vas. Pogledajte detaljno program putovanja, izaberite termin letovanja i rezervišite željeni aranžman, za najbolje leto do sada!