Objavljeno: 21.05.2015

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Gledaj filmove u Cineplexxu i letuj besplatno!

Powered by Balkan Fun

Takmiči se u kvizu znanja i možda baš ti osvojiš letovanje! 

Nagrađujemo ukupno 10 osoba sa putovanjem za dvoje!

OPIS AKCIJE

Svi posetioci bioskopa Cineplexx će u periodu od 22. maja do 19. juna imati priliku da pokažu svoje znanje popunjavanjem upitnika sa pitanjima iz oblasti filma na tabletu, uz dve kupljene ulaznice. Promo tim sa tabletima će u bioskopima Cineplexx UŠĆE Shopping Center i Delta City biti zastupljen petkom i tokom vikenda, dok će u bioskopu Cineplexx Kragujevac Plaza biti utorkom i vikendom u večernjim terminima. Dovoljno je samo da kupiš dve bioskopske ulaznice, potražiš promo tim agencije Balkan Fun u holu bioskopa i priključi se našem kvizu znanja.

Ukupno 10 osoba koje najbrže odgovore tačno na pitanja ćemo nagraditi sa letovanjem za dve osobe. Proglašenje pobednika je 19.juna.

PRAVILA

Pravila i uslovi učešća u nagradnom kvizu „Gledaj film u bioskopu Cineplexx i putuj besplatno“ se nalaze ovde.

Opšte odredbe

Ova pravila određuju pravila i uslove učešća u nagradnom kvizu „Gledaj film u bioskopu Cineplexx i letuj besplatno“ (u nastavku: nagradni kviz), čiji su organizatori Cineplexx d.o.o., Jurija Gagarina 16-16a, 11070 Novi Beograd i Fun group travel company d.o.o, Balkanska 27, 11000 Beograd (u nastavku Organizatori).

Namena nagradnog kviza je promocija trgovačke marke i proizvoda/usluga Organizatora kviza. Nagradni kviz se odvija od 22.05.2015. do 19.06.2015. godine. Svaka osoba koja kupi dve karte u bioskopima Cineplexx (Ušće Shopping Center, Delta City Beograd i Kragujevac Plaza) može da učestvuje u nagradnom kvizu samo jednom i ima pravo na najviše jednu nagradu.

Tok nagradnog kviza i uslovi učešća

U nagradnom kvizu mogu da učestvuju sve osobe sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

U nagradnom kvizu mogu da učestvuju svi posetioci bioskopa Cineplexx, koji ostvare kupovinu dve ulaznice i pravilno ispune formular sa kviz pitanjima i koji samim tim prihvataju pravila nagradnog kviza, istaknuta na online prezentacijama organizatora akcije. Prilikom kupovine dve ili više ulaznica, posetilac ima pravo da učestvuje u kvizu znanja koji popunjava na licu mesta kod promo tima u holu bioskopa, koji traje do 19. juna. Ukupno se nagrađuje 10 osoba koji odgovore tačno na pitanja u najkraćem roku. Imena pobednika će biti objavljena 19. juna.

Svaki učesnik učešćem u kvizu znanja (ispunjavanjem upitnika na tabletu) potvrđuje da je upoznat sa pravilima nagradnog kviza i saglasan je sa pravilima i uslovima učešća u nagradnom kvizu.

U nagradnom kvizu ne smeju da učestvuju zaposleni kod organizatora i zaposleni u preduzećima koja na bilo koji način učestvuju u izvođenju nagradnog kviza ili su na bilo koji način povezani sa poslovanjem organizatora, kao i njihovi uži članovi porodice.

Nagrade

10 x 2 putovanje za različite lokacije (Lefkada, Kušadasi, Krf i Lutraki). 

Nagrade nisu zamenjive, plative u gotovini ili prenosive na treću osobu

Žrebanje, objavljivanje i obaveštavanje nagrađenih

Organizator će ime i prezime 10 nagrađenih učesnika kviza znanja objaviti 19.06.2015. u 12h na zvaničnim kanalima organizatora.

Nagrađeni moraju u roku od 15 dana od prijema obaveštenja organizatoru dostaviti svoje podatke: ime, prezime, adresu i JMBG i skeniranu lični kartu ili pasoš.

U slučaju da nagrađeni organizatoru ne pošalje potrebne podatke, gubi pravo na nagradu, a nagrada se dodeljuje sledećem koga žiri proglasi pobednikom.

U slučaju navođenja nepotpunih, nepravilnih ili neistinitih podataka (imena i prezimena, adrese,JMBG) organizator može da odbije podelu nagrade.

Preuzimanje nagrade

Nagrađeni će u obaveštenju o dobijanju nagrade dobiti takođe informacije o načinu preuzimanja nagrade.

Čuvanje podataka

Organizator se obavezuje da lične podatke neće posredovati trećim osobama, osim ukoliko bi to bilo potrebno zbog izvođenja nagradnog kviza ili na zahtev MUP-a Republike Srbije.

Porez

Dobitnici glavne nagrade su prema Zakonu o porezu na dohodak građana u obavezi da plate eventualan porez na dohodak građana i moraju pre nego što prihvate nagradu, da dostave svoj jedinstveni matični broj organizatoru.

Odgovornost 

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

- bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog kviza od strane učesnika u nagradnom kvizu ili trećih osoba,

- neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u nagradnom kvizu,

-  (ne)istinitostpodataka koje posreduju učesnici u nagradnom kviza.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa važećim propisima i zakonom Republike Srbije.

Završne odredbe 

Učesnici nagradnog kviza se odriču bilo kakvih pritužbi protiv organizatora koje su povezane sa učešćem u nagradnom kvizu (npr. u vezi troškova učešća, isključenja iz nagradnog kviza u skladu s uslovima učešća i sl.).

Za potrebe obaveštavanja korisnik dozvoljava upotrebu različitih komunikacionih kanala,kao npr. telefona, pošte, elektronske pošte i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti korisnika.

Organizator zadržavapravo na promene pravila i uslova učešća u nagradnom kvizu. 

O svim promenama i novostima organizator će učesnike obaveštavati objavama na svojim internet prezentacijama (www.cineplexx.rs i www.fungroup.rs)

ORGANIZATORI

Cineplexx SRB doo i Fun group travel company doo

SREĆNO!!!