Objavljeno: 10.12.2018 Ažurirano: 15.11.2023

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Deo svakog aerodroma, kao i avio-kompanije, je i služba u kojoj rade avio-mehaničari, a nezaobilazna procedura svakog avio leta je kontrolisanje aviona od strane avio-mehaničara. Ovo je vrlo specifičan, apsolutno neophodan i odgovoran posao, a malo ljudi zna šta taj posao zapravo podrazumeva, ili kako se postaje avio mehaničar.

Šta zapravo radi avio-mehaničar

Avio-mehaničar, odnosno avio-tehničar za vazduhoplov i motor, čiji je položaj određen 171. članom Zakona o vazdušnom saobraćaju, spada u kateogoriju letetačkog osoblja koje održava vazduhoplov, a čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Avio-mehaničari, odnosno avio-tehničari za vazduhoplov i motor, popravljaju i u skladu sa vazduhoplovnim propisima kontrolišu ispravnost aviona i ostalih vazduhoplova. Avio-mehaničari, pre svega održavaju i pregledaju motore, delove letelice, instrumente, sisteme za održavanje temperature i sve ostale delove i sisteme koji čine letelicu.

Avio-mehaničar ovo obavlja služeći se najrazličitijim skelama, platformama i mnogobrojnim pomagalima, a motore pregledaju služeći se istim alatima, ali i pomoću dizalica mogu skinuti motor sa letelice i sebi olakšati posao. Između letova oni pregledaju gume, eventualna oštećena koja su nastala itd. Avio-mehaničari lociraju kvar na mnoge načine, a najviše pomaže kada im pilot pomogne i svojim svedočenjem o nefunkcionisanju određenih stvari u avioni olakša avio-mehaničaru da locira kvar na najbolji i najbrži mogući način.

Auto-mehaničar vs. avio-mehaničar

Ovaj posao je posebno opipljiv i odgovoran, a ljudi ga često mešaju i porede sa auto-mehaničarom, iako te dve delatnosti nemaju mnogo veze jedna s drugom. Pre svega, sama veličina avionskog motora je neuoprediva sa veličinom motora automobila - avionski motor je veličine celog automobila. Zatim, ovi motori su drugačiji po samoj strukturi pri čemu je avionski motor mnogo jači i kompleksniji. Takođe, sa većom odgovornošću ide i veća plata, pa ne čudi što su i njihove plate neuporedive, a avio mehaničar se može pohvaliti značajno višim prihodima.

[link][/link]

Kako postati avio-mehaničar

Avio-mehaničar se obrazuje na Vazduhoplovnoj akademiji, koja se do skoro zvala Tehnička škola Petar Drapšin, a njegov smer zove se “Avio-tehničar za vazduhoplov i motor”. Ova akademija upisuje se odmah po završetku osnovne škole, a nalazi se u Beogradu, na adresi Bulevar vojvode Bojovića 2. Nivo kvalifikacije smera je pune IV godine, a najkraće rečeno, posle završetka smera, učenik će biti osposobljen za održavanje vazduhoplova.

Prava, obaveze i dužnosti avio-tehničara definisane su dokumentom Evropske komisije 1321/2014, a po uspešno završenom školovanju na ovom smeru Vazduhoplovne akademije, stiče se zvanje avio-tehničara za vazduhoplov i motor. Takođe, nakon uspešnog završtetka školovanja, dobija se licenca kategorije A koja imaocu licence omogućava da odmah može da radi na određenim poslovima sa avionima, a ova licenca važi se i u većem delu sveta, te iz Vazduhoplovne akademije izlaze stručnjaci spremni za rad u inostranstvu.

Stručne kompeticije  koje se stiču

Završetkom ovog smera stiču se stručne veštine i znanja, pa samim tim i ove stručne kompeticije: vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona, vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih helikoptera, servisiranje i opsluživanje borbenih vazduhoplova, kao i čitanje, pisanje i komuniciranje na engleskom jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova.

Dualno obrazovanje ima pozitivan uticaj

Učenici Vazduhoplovne akademije, “pogođeni” su sistemom dualnog obrazovanja od kada se uvedeno u određene stručne srednje škole. Upravo zbog ovoga, oni i dobijaju licencu koja im omogućava da odmah krenu da rade, čak i u inostranstvu.

Naime, od prvog razreda, učenici već počinju da “peku zanat” i to učeći i radeći u Vojsci Srbije, na aerodromu Nikola Tesla i u Air Serbia-i. U prvom razredu, na praksi provode 30 časova po jednom polugodištu, dok posle to biva sve učestalije, pa provode i po jedan ili dva dana nedeljno na praksi u kasnijim godinama školovanja.

Nakon završetka školovanja, za učenike Vazduhoplovne akademije nema iznenađenja koje ih čeka na budućem radnom mestu, s obzirom na to da su se tokom školovanja upoznali sa budućim radnim okruženjem i načinom rada. Takođe, na ovaj način učenici su stekli  određene veštine, sposobnosti i praktično znanje neophodno za obavljanje ovog specifičnog posla.