Objavljeno: 22.11.2018

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Detaljnije

Nije strano da avio takse postoje, ali je mnogima nepoznanica šta one predstavljaju. I danas veliki broj putnika ne zna za šta izdvaja novac pri kupovini karte, tačnije koje sve troškove pokriva uplaćeni iznos. Kako se danas ceo proces rezervacije leta vrši online, uglavnom putnici vide samo krajnju cenu koju je neophodno platiti, a gotovo niko ne zna šta je sve cena karte uključivala.

Avio taksa može biti značajan deo troškova putovanja avionom, ali imajte na umu da su sve informacije vezane za visinu takse transparentne na sajtu pri rezervaciji leta. Da biste shvatili šta predstavljaju avio takse i aerodromske takse, u nastavku pročitajte sve o njima i njihovoj funkciji.

Šta predstavljaju avionske takse?

Avionske takse su svi dodatni troškovi koje putnik plaća na osnovnu cenu avio karte. Postoji nekoliko vrsta avionskih taksi, počevši od aerodromskih, državnih i sigurnosnih. Suprotno verovanju, avionske takse i aerodromske takse nisu ekvivalent. Naime kada se govori o avio taksama, one uključuju niz novčanih dodataka koji se ne odnose na samu cenu leta.

Aerodromske takse

Aerodromske takse su jedan deo ukupne cene avio karte, odnosno sastavni deo avionskih taksi. Ova taksa se odnosi na servis koji aerodromi pružaju putnicima, stoga su poznate još pod imenom „putnički servis”. Aerodromska taksa uključuje nadoknadu za odlazni aerodrom, ali i u nekim slučajevima aerodromsku tranzitnu taksu ako se radi o povezanom letu (putu koji podrazumeva presedanja).

[link][/link]

Tačnije, ova taksa se naplaćuje putnicima u odlasku i tranzitu, a putniku u dolasku ovu taksu ne plaćaju. Primera radi, ukoliko putnik leti iz Beograda do Berlina u jednom pravcu, biće mu naplaćena odlazna aerodromska taksa beogradskog aerodroma. Ukoliko putnik uzme povratnu kartu do Berlina, onda se naplaćuje odlazna aerodromska taksa beogradskog aerodroma i odlazna aerodromska taksa berlinskog aerodroma. Cene aerodromskih taksi se razlikuju, ali su uglavnom u rasponu od par evra do tridesetak evra.

Državna taksa

Državna taksa je posebna vrsta poreza na prevoz i naplaćuje se za svaku državu. Ova taksa se naplaćuje samo za države koja su početna i krajnja destinacija. Cene ove takse se kreću od simboličnog evra, pa sve do tridesetak evra što je slučaj za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sigurnosna taksa

Sigurnosna taksa je deo avio takse koju takođe naplaćuju aerodromi, ali u cilju, unapređenja sigurnosnih i bezbednosnih sistema. Ova taksa je nastala kao posledica avionskog terorističkog napada u Njujorku 2001. godine nakon čega su pooštrene mere bezbednosti koje su iziskivale veći trošak, odnosno naplaćivanje sigurnosne takse. Cena ove takse ide do 10 evra, a sav novac je usmeren na nabavku nove, savremene opreme koja redukuje mogućnost sličnog scenarija. Ovaj iznos se naplaćuje samo tranzitnim putnicima.

Troškovi izdavanja karte

Troškovi izdavanja karte nisu uvek postojali, tačnije aviokompanije su izdavale karte bez dodatnog troška. Ipak, danas postoji sistem naplate usluge izdavanja avio karte. Novac od ove takse ima cilj pokrivanje troškova šalterskih službi. Cena ove takse se razlikuje, a zavisi od aviokompanija ili posredničke agencije putem koje ide prodaja.

Međunarodno osiguranje putnika

Ova taksa je propisana međunarodnim pravilima o vazdušnom saobraćaju i obavezna je za sve putnike. Ujedno, međunarodno osiguranje putnika je jedan od troškova koji je zaista neophodan i u direktnoj je povezanosti za zaštitom putnika. Uz taksu međunarodnog osiguranja putnika svim putnicima je zagarantovana finansijska nadoknada u slučaju avionskih nesreća.

Aviokompanijska doplatna taksa YQ

Ovo je manje poznata taksa koja se naplaćuje kako bi aviokompanije preko nje naplatile sve potrebne promene do kojih dolazi zbog promena tržišnih uslova. Kada su aviokompanije tek krenule sa ovom naplatom, cena takse je bila simbolična i vezana za doplatu za gorivo.

Na ovaj način aviokompanije osiguravaju svoj nastavak rada i u slučaju nepredviđenih situacija poput promene cene nafte. Cena aviokompanije doplatne takse varira, i sklona je promeni, čak i na dnevnom nivou.

Ubuduće, kada rezervišete vaše avio karte, pogledajte da li su sve nabrojane takse uključene i da li su pravilno propisane. Cena avionske takse kada se sve sabere, može biti izuzetno visoka, stoga je bar dobro znati na šta odlazi vaš novac.