Beograd
Centar
kontakt@balkanfun.travel
Pon-Pet 10-17h, Sub 10-16h
170-0030040910000-84 Unicredit Bank
Niš
Balkan Fun Niš
nis@balkanfun.rs
Pon-Pet 10-19h, Sub 10-15h
Novi Sad
Lider Travel
office@lidertravel.rs
Pon-Pet 10-19h, Sub 10-15h
Skoplje
Balkan Fun Macedonia
Sofia
New Friends Travel

0879 54 53 53

Sarajevo
Let’s Go Travel & Events

Prinudno sletanje aviona - bezbednosne procedure i pravila

Avio

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

U situacijama prinudnog sletanja aviona najvažnije je pridržavati se bezbednosnih mera i uputstava koje daje posada aviona, jer ove mere mogu da Vam sačuvaju život. Zato je važno da putnici pred početak leta pažljivo prate demonstraciju sigurnosnih procedura koje izvodi osoblje aviona.

Bezbednosne procedure u avionu

Avioni koji imaju više od 30 sedišta napravljeni su tako da ispunjavaju sve uslove koji se tiču bezbednosti, i oni, prema statističkim podacima pružaju veću šansu za preživljavanje putnika u slučaju nesreće. Takođe, treba znati da ne postoji najbezbednije sedište u avionu i bezbednost tokom putovanja omogućena je svim putnicima podjednako, bez obzira na to za koju klasu su kupili kartu.

Vezivanje pojasa

Vezivanje pojasa je prvo sigurnosno pravilo koje treba da poštujete, pogotovo prilikom poletanja i sletanja aviona, jer je tada postoje najveći rizici za avionsku nesreću. Iznad sedišta postoji znak za vezivanje pojaseva i kada je lampica uključena, pojas treba vezati.

Ukoliko Vam pojas ne smeta, možete biti vezani tokom čitavog leta, jer pojas ima ulogu sprečavanja povreda u slučaju turbulencija ili nagle promene kursa. Takođe, poželjno je da ne stegnete previše pojas prilikom vezivanja, jer Vam to može napraviti problem prilikom nagle promene pravca.

Maska za kiseonik   

Ukoliko se u toku leta dogodi da Vam je neophodna maska za kiseonik, pokušajte da ne paničite, jer samo nekoliko sekundi je potrebno za pravilno postavljanje maske. Imate dovoljno vremena da masku stavite sebi, i po potrebi osobi pored sebe, ukoliko joj treba pomoć. Takođe, treba napomenti da maske za kiseonik prvo treba staviti sebi, pa onda deci i bebama, jer vremena ima dovoljno, a jedino tim redosledom moći ćete da zaštitite dete.

Nekada se događa da maske za kiseonik ispadaju i zbog najmanjeg poremećaja, ali i u slučaju kvara uređaja koji služe za identifikovanje problema sa pritiskom. Ipak, i ako je to razlog ispadanja maski, bolje je da stavite maske i ispoštujete proceduru, jer nekada nema vremena za proveravanje sa osobljem da li je u pitanju lažna uzbuna.

Pravilno držanje ručnog prtljaga

Svi predmeti u putničkoj kabini mogu predstavljati opasnost prilikom naglih propadanja ili turbulencija u avionu, pa se zato putnicima savetuje da se oslobodi svih suvišnih predmeta koja ga mogu povrediti.

Ručni prtljag treba da bude smešten u boksu iznad sedišta ili ispod sedišta koje se nalazi ispred. Torbe nikako ne treba stavljati na prazno susedno sedište ili ispod nogu u prolazu (ni sa strane, ni ispred, ni iza). Prilikom poletanja ili sletanja, svi mali predmeti poput naočara, knjiga, fotoaparate treba da budu odložene u ručnom prtljagu ili u pregradi na sedištu ispred. Takođe, stočić na sedištu treba da bude zatvoren.

Ne unosite opasne materije u avion

Svi proizvodi koji bi mogli da izazovu požar u avionu ne smeju se uneti, osim ukoliko osoblje aviona nije dozvolilo unos takvih proizvoda. Naime, u slučaju opasnosti proizvodi koji sadrže benzin, korozive, otrovne gasove ili slične proizvode mogu napraviti još veću štetu. Važno je napomenuti i da je pušenje u avionu strogo zabranjeno i strogo kažnjivo, upravo iz bezbednosnih razloga.

[link][/link]

Prinudno sletanje aviona na vodenu površinu

U slučaju prinudnog sletanja na vodenu površinu obavezno morate staviti pojas za spasavanje, ali ga nikako ne naduvavajte u avionu, već kanap za naduvavanje povucite kada se nađete na otvorenom. Takođe, pojas prvo stavite sebi, a onda deci ili saputnicima.

Pojas za spasavanje se nalazi ispod sedišta i uglavnom je žute ili crvene boje. Postavlja se preko glave, a potom se prednji i zadnji kraj prsluka vezuju na bokovima. Prsluk treba naduvati tek nakon oslobađanja iz olupine aviona i isplivavanja na otvorenu površinu.

Kako biste znali kako da pravilno postavite pojas, važno je da pratite uputstva kabinskog osoblja tokom sigurnosne demonstracije na početku leta.

Zaštitni položaj tela

Prilikom vanrednog sletanja na kopno ili vodu, važno je da putnici zauzmu zaštitni položaj tela, tako da što saviju telo ka napred, a glavu spuste što bliže između kolena. Ukoliko nije moguće zauzeti takav položaj, glava se spušta što više ka napred i dole prema susednom sedištu. Takođe, rukama treba dodatno zaštititi glavu.

Izlaz u slučaju opasnosti

Izlazi za slučaj opasnosti vidno su označeni natpisom “EXIT” (na engleskom izlaz). Pored izlaza sedišta su razmaknutija, i na ovim prolazima ne treba držati bilo kakve stvari, kao što su torbe, lap top ili neke druge predmete.

Putnici koji sede na ovim sedištima obučeni su kako da se ponašaju u slučaju opasnosti, a ukoliko putnik koji je dobio sedište blizu izlaza smatra da nije sposoban da deluje u slučaju opasnosti ili se oseća nesigurno, onda to mora da naglasi kabinskom osoblju. U tom slučaju biće premešten na drugo sedište.

Takođe, još jedna oznaka za izlaz se nalazi na podu između redova u vidu fluoroscentne trake koja predstavlja svetlosnu signalizaciju koja prikazuje u kom pravcu je evakuacija.

Kada je u pitanju uputstvo za slučaj opasnosti, ono je odštampano na posebnoj karti koja se nalazi u pregradi na sedištu ispred i putnici treba da pogledaju i detaljno prouče uputstvo pred poletanje.

Tobogan

Takođe, u slučaju opasnosti na svim izlazima postoje tobogani koji omogućavaju brzo napuštanje aviona, a njih će aktivirati osobolje nakon otvaranja vrata, a putnici treba mirno i brzo da napuste avion. Toboganom se spušta bez obuće i bilo kakvih stvari i nakon spusta se treba udaljiti što brže od mesta nesreće.  

Poštujte pravila prilikom poletanja i sletanja aviona

Većina avionskih nesreća se događa za vreme poletanja i sletanja aviona i zato u ovim fazama leta treba da se pridržavate uputstava koja daje kabinsko osoblje. Na samom ulasku avionu, čeka Vas avionsko osoblje kom se možete obratiti za pomoć u slučaju da ne možete da pronađete svoje sedište. U toku leta osoblje aviona možete kontaktirati putem tastera za pozivanje, kako biste rešili neku nedoumicu ili dobili pomoć.

U velikom procentu avionske nesreće se dešavaju prilikom poletanja aviona, i zato je važno da putnici tada budu vezani, kao i da ne koriste elektronske uređaje koji mogu smetati avio uređajima od kojih zavisi uspešno poletanje.

Takođe, sletanje kao i poletanje predstavlja rizičnu fazu, i u toku sletanja putnici treba da budu na svom sedištu, vezani, sve dok se avion sasvim ne zaustavi na pisti. Oznaka za sletanje se najčešće označava engleskom rečju “landing”, a onog trenutka kada avion stigne na svoju parking poziciju na pisti, stavlja se oznaka “landed”.

Prinudno sletanje aviona - bezbednosne procedure i pravila