Beograd
Centar
kontakt@balkanfun.travel
Pon-Pet 10-19h, Sub 10-16h
170-0030040910000-84 Unicredit Bank
Niš
Balkan Fun Niš
office@balkanfuntravel.rs
Pon-Pet 09-19h, Sub 10-16h
Novi Sad
Balkan Fun Novi Sad
Pon-Pet 09-19h, Sub 10-16h
Skoplje
Balkan Fun Macedonia
Sofia
New Friends Travel

0879 54 53 53

Sarajevo
Let’s Go Travel & Events

Posada u avionu i njihova zaduženja

Pilot i kopilot u kabini
Avio

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

U komercijalnom vazduhoplovstvu posada je naziv za osoblje koje leti avionom i koje je zaduženo za uspešno obavljanje leta, brigu o putnicima, kao i brigu o samom avionu. Nazivi nekih pozicija posade potiču iz nautičkih izraza i ukazuju na rang ili komandnu strukturu, sličnu onim na prekookeanskim plovilima, što omogućava brzo odlučivanje i izvršavanje radnji tokom normalnih operacija ili vanrednih situacija.

Posada aviona je sačinjena od:

  • pilota (kapetan)
  • kopilota (drugi pilot)
  • inženjera leta
  • persera
  • stjuardese i stjuarda

Pomenuti članovi posade imaju status službenih lica i njihova osnovna i najvažnija funkcija jeste da osiguraju bezbedan let aviona i siguran prevoz putnika sa jednog na drugo mesto. Sve ostale funkcije i zadaci koje oni mogu imati tokom leta su sporedni i od manje važnosti. Članovi posade su odgovorni za udobnost, sigurnost i dobrobit putnika koji putuju avionom tokom leta do i iz međunarodnih i unutrašnjih destinacija. Mnoge aviokompanije zahtevaju da posada aviona živi u neposrednoj blizini određenog aerodroma, pre svega kako bi u što kraćem roku odgovorili na zahteve i bili na raspolaganju avio kompaniji kada god je to neophodno.

Pilot je najvažniji i najodgovorniji član posade

Pilot je najvažnija osoba u avionu i on je taj koji rukuje celokupnom opremom u kabini. Njegovo osnovno zaduženje jeste da upravlja letelicom, ali isto tako i da brine o avionu, putnicima i svim ostalim članovima posade tokom svih procedura pre leta, za vreme leta i neposredno nakon leta, odnosno tokom iskrcavanja iz aviona. Ostali članovi posade su podređeni pilotu i dužni su da slušaju njegova naređenja. Pilot je vrhovni “komandant”, i u komandi njegov naziv tj. čin je kapetan.

On sedi u levom delu kokpita i jedini je ko može da donosi važne odluke, koje su od krucijalnog značaja za bezbednost i uopšteno normalno funkcionisanje aviona. Ovo podrazumeva donošenje velikih komandnih odluka, vođenje tima posade aviona, upravljanje vanrednim situacijama i rukovanje posebno problematičnim putnicima. Vožnja aviona je veoma stresan posao, pa je itekako značajno da pilot bude stabilna osoba, spremna da odgovori svim izazovima.

Svi piloti koji su angažovani u nekoj avio kompaniji morali su da prođu zahtevnu obuku i obiman trening, kao i da steknu pozamašno iskustvo letenja kako bi dospeli do pozicije da budu glavni pilot na nekom letu. Put od prvog treninga leta, pa sve do samostalnog upravljanja u avionskoj kabini je dug i težak, ali za pilote to je jedini način da napreduju u svojoj karijeri.

Obaveze pilota pre poletanja

Pilot uglavnom stiže na aerodrom najmanje sat vremena pre poletanja (ili dva kada su u pitanju interkontinentalne ture). Većina avio kompanija ima kompjuterizovani sistem za prijavu u pilotskom salonu. Tu piloti dobijaju detalje o letu, uključujući vreme polaska, broj putnika, kao i imena ostalih članova posade koji će raditi na tom letu.

Neposredno pre poletanja pilot razmatra sve ove informacije, izrađuje plan leta, upisuje ga u kontrolu letenja i sastaje se sa ostatkom posade. Kada se avion, kojim treba da upravlja, vrati sa prethodnog leta kapetan se sastaje i sa posadom koja je bila angažovana na tom letu kako bi prodiskutovali o detaljima i o svim eventualnim nepravilnostima, ako ih je bilo tokom leta. Pre poletanja kapetan mora i da potpiše dokument o puštanju leta, kojim potvrđuje da je posada pogodna i da su piloti pregledali informacije o letu.

Putnici sede u avionu

Kopilot - prvi oficir i desna ruka pilota

Kopilot, kao što i sam naziv njegove pozicije govori, ima funkciju zamenika pilota i on upravlja avionom i menja pilota u donošenju važnih odluka kada god je ovaj iz bilo kog razloga onemogućen da to uradi. On sedi desno od kapetana i na komandnoj tabli ima sve iste kontrole kao i glavni pilot, a i njegova obuka je istovetna kao i ona koju je prošao kapetan. Glavni razlog za dva pilota na svakom letu jeste sigurnost i mogućnost da uvek postoji neko ko može da zameni kapetana kada on nije u mogućnosti da obavlja svoje osnovne zadatke. Osim toga, kopilot ili prvi oficir je tu kako bi dao drugo mišljenje o odlukama tokom pilotiranja, kako bi se eventualne greške pilota svele na minimum.

Pre poletanja, prvi oficir je zadužen da izvrši opšti pregled aviona kako bi se uverio da je sve u redu. Nakon toga, glavni pilot i on se sastaju u kokpitu i proveravaju da li su svi instrumenti i kontrole ispravni i da li funkcionišu onako kako bi i trebalo za bezbedan let.

Inženjer leta - zanimanje koje izumire

Inženjer leta ili drugi oficir jeste osoba koja se bavi tehničkim proračunima bitnim za let, nadgleda ponašanje letelice, konsultuje stručna uputstva i svojim savetima pomaže pilotima u upravljanju avionom. Inženjeri leta su deo stalne posade samo na najvećim letelicama gde je njihovo prisustvo veoma bitno. Manji avioni ne koriste posebnu osobu koja bi se bavila praćenjem leta, već tu funkciju na sebe preuzima kopilot.

Većina aviona izgrađenih pre 1980. godine imaju poziciju u kokpitu za inženjera leta, ali kao što smo već napomenuli, drugi oficiri nisu stalni članovi posade barem kada je reč o kratkim putovanjima i manjim letelicama. Umesto toga, oni prate ponašanje aviona i izračunavaju brojke kao što su idealna brzina poletanja i sletanja, podešavanja snage i upravljanje gorivom. U novijim avionima, većinu ovog posla rade kompjuterizovani sistemi, eliminišući na taj način uopšte i potrebu za pozicijom inženjer leta.

Perser - menadžer kabinskog osoblja

Perser je šef kabinskog osoblja koje čine stjuardese i stjuardi. Perser rukovodi radom kabinskog osoblja, dodeljuje im zadatke, ali i komunicira sa pilotima i vrši zvanične objave putnicima. Perser je neko ko nadgleda rad stjuardesa i stjuarda, kako bi osigurao udobnost putnika, njihovu sigurnost u avionu, da li su njihovi zahtevi ispoštovani, kao i da li su ispoštovana sva bezbednosna pravila ponašanja u avionu. Nakon leta, perser je osoba koja sastavlja izveštaj o radu kabinskog osoblja, ali i izveštaj da li su ispoštovani svi postupci bezbednosti leta.

Stjuardese i stjuardi i njihova osnovna zaduženja tokom leta

Kabinsko osoblje u avionu čine upravo stjuardese i stjuardi pred kojima je mnoštvo izazova i obaveza tokom svakog leta. Njihova uloga na letu, nije samo da usluže putnike hranom i pićem, već je njihova osnovna funkcija da osiguraju bezbednost i sigurnost putnika u avionu. Oni pomažu prlikom ukrcavanja putnika, vrše demonstraciju postupaka u slučaju opasnosti, kontrolišu celokupnu situaciju u utničkoj kabini i paze da je sve u skladu sa propisanim standardima.

Takođe, svaka stjuardesa i stjuard moraju da prate ponašanje putnika i sva dešavanja u putničkoj kabini i da o svemu tome obaveste kapetana. Dužnost im je da svaku neregularnost odmah isprave ili da se konsultuju sa kapetanom koji će doneti pravu odluku. Tek kada su sigurni da je sve u redu na letu i da se sve odvija uobičajeno i normalno, onda kabinsko osoblje može da se bavi posluživanjem putnika.

Sigurni smo da ćete nakon pročitanog teksta više ceniti požrtvovanost svih zaposlenih u avio kompaniji, koji se prilikom svakog leta trude da vam priušte komfor i sigurnost. Da bi sve bilo bezbedno i pouzdano, neophodno je da rezervišete avio karte i putujete sa agencijom od poverenja, koja može da vam garantuje da ćete sigurno i bezbedno stići na svoje odredište.

Posada u avionu i njihova zaduženja