Beograd
Centar
kontakt@balkanfun.travel
Pon-Pet 10-17h, Sub 10-16h
170-0030040910000-84 Unicredit Bank
Niš
Balkan Fun Niš
nis@balkanfun.rs
Pon-Pet 10-19h, Sub 10-15h
Novi Sad
Lider Travel
office@lidertravel.rs
Pon-Pet 10-19h, Sub 10-15h
Skoplje
Balkan Fun Macedonia
Sofia
New Friends Travel

0879 54 53 53

Sarajevo
Let’s Go Travel & Events

Kašnjenje leta (propisi)

Avio

Pozovite nas za sve informacije i rezervacije na 011 7450 444 u vezi aktuelnih ponuda.

Pod kašnjenjem leta podrazumeva se odlaganje njegovog polaska usled okolnosti koje nisu bile predviđene. Najčešće je reč o kašnjenju zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji onemogućavaju poletanje ili sletanje, a često su i razlozi tehničke prirode.

Kašnjenje letova često je u praksi, a putnici u većini slučajeva nisu upoznati sa pravima koja imaju. U slučaju da let kasni više od dva sata koliko se smatra prihvatljivim u vazdušnom saobraćaju, avio-kompanije nemaju obaveze prema putnicima.

Prava putnika u slučaju kašnjenja leta

Kada avio-prevoznik očekuje kašnjenje leta u polasku izvan vremena predviđenog redom letenja, za dva sata i više za letove od hiljadu i po kilometara ili kraće, dužan je da putnicima obezbedi obroke i osvežavajuće napitke.

Putnicima treba da budu omogućena i dva telefonska poziva ili poruke koje mogu da uključuju SMS ili e-mail. U slučaju da je najavljeno vreme polaska najmanje jedan dan posle prethodno najavljenog vremena poletanja, avio-prevoznik je dužan da putnicima obezbedi hotelski smeštaj i prevoz do njega i nazad.

Air Serbia reklamacije

Kad ima razloga da se očekuje da će vreme polaska biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 km) za tri ili više sati (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sati  (za letove preko 3.500 km) Air Serbia putnicima obezbeđuje besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja.

Putnici imaju pravo i na dva besplatna poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla. Kada je očekivano vreme polaska jedan dan posle vremena polaska koje je prethodno najavljeno, putnicima će biti obezbeđen besplatan hotelski smeštaj i transfer do i od njega.

Putnici koji veruju da imaju osnov za reklamaciju istu treba da izvrše u roku od 90 dana posle leta ili posle trenutka kada je let trebalo da bude realizovan. Reklamacije se podnose putem zvaničnog Air Serbia portala ili putem mejla: GUEST.SUPPORT@airserbia.com.

Ako odgovor od Podrške gostima ne stigne u roku od 60 dana od trenutka podnošenja kompletne dokumentacije u vezi sa slučajem ili smatrate da odgovor nije u skladu sa važećim propisima, možete da se obratite Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Mejl adresa je: reklamacijeputnika@cad.gov.rs, a možete se obratiti i putem pošte na adresu: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Skadarska 23, 11000 Beograd, Srbija.

[link][/link]

Kompenzacija za kašnjenje leta

Ukoliko je let odložen najmanje pet sati posle planiranog vremena, za sve letove do 1.500 km, između 1.500 km i 3.500 km, preko 3.500 km, putnici imaju pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani.

Pravo na nadoknadu moguće je i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.

Montenegro Airlines kašnjenje leta

Biće preduzete sve potrebne mere da ne dođe do kašnjenja leta ili prtljaga putnika, a u slučaju da let bude storniran, ne bude obavljen u razumnom roku shodno redu letenja, zatim ne bude zaustavljen u mestu opredeljenja putnika, putovanje bude prekinuto ili putnik izgubi vezani let za koji ima rezervaciju, moguće je ostvariti određena prava.

Kada se opravdano očekuje kašnjenje letova u polasku izvan vremena predviđenog redom letenja od dva ili više sati u slučaju letova od 1.500 kilometara ili kraćih, zatim od tri ili više sati u slučaju letova od 1.501 do 3.500 km, kao i od četiri ili više sati u slučaju letova dužih od 3.500 km, putnici će imati obezbeđen obrok i osvežavajuća pića.

Moguće je kontaktirati i nekoga na krajnoj destinaciji putem telefona, elektronske pošte, faksa ili teleksa, a kada se očekuje da će let biti odložen jedan ili više dana u odnosu na prvobitno planirano vreme biće ponuđen i hotelski smeštaj i prevoz od aerodroma do smeštaja.

Naknada za kašnjenje leta

Putnik ima mogućnost prevoza narednim letom na kome ima mesta i to bez dodatnog plaćanja kao i opciju produženja važenja karte. Odgovornost za štetu nastalu usled kašnjenja od pet i više sati ograničena je na oko pet hiljada evra po putniku.

Montenegro Airlines nije odgovoran za štetu usled kašnjenja ako se dokaže da su oni i njihovi agenti preduzeli sve da šteta bude izbegnuta kao i kada je bilo nemoguće da se takve mere preduzmu od strane avio-kompanije ili njihovog agenta.

Kada je reč o kašnjenju od najmanje pet sati putnik odlučuje da li će otkazati putovanje zbog kašnjenja leta, a ima pravo na vraćanje troškova u visini pune cene po kojoj je karta kupljena.

Wizz Air kašnjenje aviona

Putnicima će biti omogućena rezervacija novog leta preko kompanije Wizz Air na istoj ili ako je potrebno sličnoj liniji što je pre moguće, u zavisnosti od raspoloživosti sedišta u avionu. Postoji i mogućnost refundiranja ukupne cene karte za otkazani let, uključujući i povratni deo putovanja ako je obuhvaćen kartom.

Na Wizz Air račun biće dodat kredit u iznosu pune vrednosti cene koju ste platili za otkazani let kao i dodatnih 20 odsto od cene karte za otkazani let i može da se koristi za bilo koji Wizz Air let.

Bez naknade je moguće obaviti dva telefonska poziva. Putnici mogu da odaberu i teleks, faks ili e-mail, a u slučaju da Wizz Air ne može da omogući to, nadoknadiće troškove ove komunikacije.

Odšteta za kašnjenje leta

Wizz Air će platiti odštetu za kašnjenje leta u iznosu od 250 evra kada je udaljenost 1.500 kilometara ili manje. Ako je ponuđen novi let, a vreme dolaska na odredište nije više od dva sata posle vremena dolaska po prvobitnom redu letenja, ovaj iznos biće smanjen za 50 odsto.

Za letove između 1.500 i 3.500 plaća se naknada od 400 evra, a ako avio-kompanija ponudi novi let čije vreme dolaska na odredište nije više od tri sata posle vremena dolaska prema prvobitnom redu letenja, ovaj iznos se umanjuje za polovinu.

Putnici će dobiti 600 evra za letove preko 3.500 km, a ako postoji mogućnost da novim letom čije vreme dolaska nije više od 4 sata u odnosu na vreme dolaska po prvobitnom redu i ovaj iznos se umanjuje za 50 odsto.

Saveti za putnike

Putnicima kojima je bitno da na određenu destinaciju stignu tačno na vreme, ne preporučuje se da biraju letove čije je vreme planiranog dolaska unutar dva sata do događaja na kome se očekuje njihovo prisustvo jer postoji mogućnost da zakasne, a avio-kompanija neće biti u obavezi da im refundira štetu.

Kašnjenje leta (propisi)